Historie 38


Ukjent

Arcbuene [?]

Historie, Museum, Bygninger, Statue, Samling, museum, Arkeologiske funn

Ukjent

Botanisk samling

Gjenstander, Historie, Museum, Bygninger, Skap, Samling, museum, Vitrine

Ukjent

Botanisk samling

Gjenstander, Historie, Museum, Bygninger, Trestamme, Samling, museum

Ukjent

Ornitologisk samling

Gjenstander, Historie, Museum, Bygninger, Fugler, Skap, Samling, museum, Taksidermi

Ukjent

Historisk Museum

Historie, Museum, Bygninger

Ukjent

Historisk Museum

Gjenstander, Historie, Museum, Bygninger, Utstilling

Ukjent

Biologisk stasjon (akvariet)

Historie, Biologi, Museum, Bygninger, Marinbiologi, Forskningsstasjon

Ukjent

Horrors of modern war

Krig, Historie, Krigsofre, Krigsfange

Gudmund Didrik Schnitler

Krigen. Den annen verdenskrig skildret av sakkyndige. 2.hefte

Krig, Historie, Andre verdenskrig

Gudmund Didrik Schnitler

Krigen. Den annen verdenskrig skildret av sakkyndige. 3.hefte

Krig, Historie, Andre verdenskrig

Gudmund Didrik Schnitler

Krigen. Den annen verdenskrig skildret av sakkyndige. 4.hefte

Krig, Historie, Andre verdenskrig

Gudmund Didrik Schnitler

Krigen. Den annen verdenskrig skildret av sakkyndige. 5.hefte

Krig, Historie, Andre verdenskrig

Gudmund Didrik Schnitler

Krigen. Den annen verdenskrig skildret av sakkyndige. 6.hefte

Krig, Historie, Andre verdenskrig

Gudmund Didrik Schnitler

Krigen. Den annen verdenskrig skildret av sakkyndige. 7.hefte

Krig, Historie, Andre verdenskrig

Gudmund Didrik Schnitler

Krigen. Den annen verdenskrig skildret av sakkyndige. 8.hefte

Krig, Historie, Andre verdenskrig

Gudmund Didrik Schnitler

Krigen. Den annen verdenskrig skildret av sakkyndige. 9.hefte

Krig, Historie, Andre verdenskrig

Gudmund Didrik Schnitler

Krigen. Den annen verdenskrig skildret av sakkyndige. 11.hefte

Krig, Historie, Andre verdenskrig

Gudmund Didrik Schnitler

Krigen. Den annen verdenskrig skildret av sakkyndige. 12.hefte

Krig, Historie, Andre verdenskrig

Gudmund Didrik Schnitler

Krigen. Den annen verdenskrig skildret av sakkyndige. 13.hefte

Krig, Historie, Andre verdenskrig

Gudmund Didrik Schnitler

Krigen. Den annen verdenskrig skildret av sakkyndige. 14.hefte

Krig, Historie, Andre verdenskrig

Gudmund Didrik Schnitler

Krigen. Den annen verdenskrig skildret av sakkyndige. 15.hefte

Krig, Historie, Andre verdenskrig

Gudmund Didrik Schnitler

Krigen. Den annen verdenskrig skildret av sakkyndige. 16.hefte

Krig, Historie, Andre verdenskrig

Gudmund Didrik Schnitler

Krigen. Den annen verdenskrig skildret av sakkyndige. 17.hefte

Krig, Historie, Andre verdenskrig

Knud Knudsen

Historie, Folkemengde, Gravfølge, Begravelse, Kaianlegg

Chr. Joachim Mohn - Hans forfædre, Liv og Efterkommere

Historie, Familie og slekt

Christian Magnus Falsen

Kronologisk register over historiske Begivenheder fra Aar 2300 før Chr. til ca. 1800 efter Chr.

Historie, Kataloger (registre, fortegnelser o. l.), Verdenshistorie, Historisk oversikt, Kronologisk register av C. M. Falsen

Anthon von Oldenburg; Danneskjold Laurvigen; Werner Hosewinckel Christie

Excerptbok, begyndt 8/5 1797.

Historie, Bergen vedk, Språkhistorie, Tyskland

Wilhelm Frimann Koren Christie

Brever fra stiftamtmand Christie til Oberstløitant Holck til Alværn i tiden 1825-26 og 1835.

1825-10-18

Historie, Historisk-antikvariske skrifter, Historisk-antikvariske notater, Bergens historie

Wilhelm Frimann Koren Christie

Brever fra stiftamtmand Christie til Oberstløitant Holck til Alværn i tiden 1825-26 og 1835.

1826-01-09

Historie, Historisk-antikvariske skrifter, Historisk-antikvariske notater, Bergens historie

Wilhelm Frimann Koren Christie

Brever fra stiftamtmand Christie til Oberstløitant Holck til Alværn i tiden 1825-26 og 1835.

Historie, Historisk-antikvariske skrifter, Historisk-antikvariske notater, Bergens historie

Wilhelm Frimann Koren Christie

Brever fra stiftamtmand Christie til Oberstløitant Holck til Alværn i tiden 1825-26 og 1835.

1826-02-27

Historie, Historisk-antikvariske skrifter, Historisk-antikvariske notater, Bergens historie

Olaf Olafsen ; Voss sogneselskab

Optegnelser av Voss Sogneselskabs Forhandlingsprotokol 1896-1912

Historie, Voss, Hardanger, Sogneselskap

Olaf Olafsen

Folkebiblioteket paa Voss

Historie, Voss, Bibliotekshistorie, Bibliotek, Folkebiblioteker

Olaf Olafsen

Samlinger til Voss Historie

Historie, Voss, Hardanger

Olaf Olafsen

Samlinger til Voss Historie

Historie, Voss, Hardanger

Olaf Olafsen

Vosse-Sogn eller Voss Historie fra Oldtiden til Nutiden

Historie, Voss, Hardanger

Guglielmo Ferrero

Hundens erobring

Historie

Sigurd Einbu

Verdensbilledet gjennem tidende

Historie