Promemoria til stiftsbefalingsmand de Schouboe 0

Samlinger knyttet til Promemoria til stiftsbefalingsmand de Schouboe

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0421