Supplementer til biskop Neumanns ”Reiser i Sogn o.s.v.” 1

Samlinger knyttet til Supplementer til biskop Neumanns ”Reiser i Sogn o.s.v.”

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0519

J. Neumann: Opuscula.

Kulturhistorie, Reisebeskrivelser, Reiseskildringer, Arkeologi, Historie, Kirke, Kirker, Historisk-antikvariske skrifter, Religion vedk, Bergens stift vedk., Antikvariske optegnelser og arkeologi, Kirker vedk., Topografi, Neumanns manuskripter, Reiser i utlandet vedk., Oldtidsminner, Kirkeskikker, Supplementer til biskop Neumanns ”Reiser i Sogn o.s.v.”, Kirkeruin