Danmark vedk. 8

Samlinger knyttet til Danmark vedk.

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

 • ubb-ms-0007
 • ubb-ms-0020
 • ubb-ms-0021
 • ubb-ms-0036
 • ubb-ms-0051
 • ubb-ms-0055
 • ubb-ms-0061
 • ubb-ms-0064
 • ubb-ms-0074
 • ubb-ms-0077
 • ubb-ms-0079
 • ubb-ms-0080
 • ubb-ms-0084
 • ubb-ms-0089
 • ubb-ms-0092
 • ubb-ms-0096
 • ubb-ms-0110-118
 • ubb-ms-0121
 • ubb-ms-0122
 • ubb-ms-0124
 • ubb-ms-0125
 • ubb-ms-0126
 • ubb-ms-0127
 • ubb-ms-0131
 • ubb-ms-0133
 • ubb-ms-0136
 • ubb-ms-0140
 • ubb-ms-0147
 • ubb-ms-0149
 • ubb-ms-0151
 • ubb-ms-0153
 • ubb-ms-0159
 • ubb-ms-0166
 • ubb-ms-0174
 • ubb-ms-0177
 • ubb-ms-0178
 • ubb-ms-0184
 • ubb-ms-0191
 • ubb-ms-0204
 • ubb-ms-0251
 • ubb-ms-0266
 • ubb-ms-0267
 • ubb-ms-0302
 • ubb-ms-0331
 • ubb-ms-0377
 • ubb-ms-0397
 • ubb-ms-0408
 • ubb-ms-0413
 • ubb-ms-0427
 • ubb-ms-0439
 • ubb-ms-0445
 • ubb-ms-0448
 • ubb-ms-0472
 • ubb-ms-0506
 • ubb-ms-0508

Journal og Beskrivelse over Hans Kongl. Mayest: Kong Christian den VI til Dannemarck og Norge etc. etc. og Dronning Sophia Magdalena med Frue Moder Margrevinde Sophia Christiana deres foretagende Reise til Kongeriget Norge Ao. 1733.

Reisebeskrivelser, Reiseskildringer, Tegninger (og illustrationer), Dagboksoptegnelser, Danmark vedk., Topografi, Journal over Christian VI reise i Noreg 1733

Innbundet i samme bok. avskriftene: "Den Nordske Hirskraa eller Gaards-Rætt" og "Tordt Degens Forklaring offuer den Judske Lough..."

Juridisk literatur, Danmark vedk., Love, Jydske lov, Thor Degns forklaring over jydske lov m.m., Norske ”Gaards-Rætt”

Eilert Hagerup's Forsvar-Skriftt for den Danske Evangeliske Kirche-Rituals forskriftt om den loulige skrifttemaal og Afløsning.

1700-tallet, Religiøse skrifter m.m., Kirkehistorie, Religion vedk, Danmark vedk., Forsvarsskrift ang. kirkeritualet, Skriftemaal

Biskop Peter Herslebs Prædiken for Kong Christian Vite i Christiania 7/6 1733.

1700-tallet, Religiøse skrifter m.m., Kirkehistorie, Religion vedk, Danmark vedk., Taler og foredrag, Prædikener

Lector Thomas von Westens Brev, dat. Hammerfest 30/7 1716 til Missions Collegium i Kiøbenhavn, ang. hans første Arbeide ved Missionen og dens værende Tilstand.

1716-07-30

Brev, 1700-tallet, Missionærvirke, Lapper, Religiøse skrifter m.m., Kirkehistorie, Religion vedk, Danmark vedk., Misjonsarbeid, Misjon

Thomas von Westens Liig-Vers over Iver Brinchis Frue.

1709-08-01

1700-tallet, Religiøse skrifter m.m., Kirkehistorie, Religion vedk, Dikt, Danmark vedk., Biografier og personalhistoriske optegnelser, Platevers o. l., Liktaler, Likvers over Iver Brinchs frue

[Diverse dokumenter. Vestlandet 1800-tallet]

Kulturhistorie, Arkeologi, Brev, Historie, Diplomer, Folkloristiske optegnelser, Tegninger (og illustrationer), Historisk-antikvariske skrifter, Religiøse skrifter m.m., Kirkehistorie, Religion vedk, Antikvariske optegnelser og arkeologi, Jøder, Kirker vedk., Genealogi vedk., Jordegods og jordebøker vedk., Jordebøker, Slegtsoptegnelser, Danmark vedk., Biografier og personalhistoriske optegnelser, Notice om min morfar Niels Winding, av N. Hertzberg, Personalhistorie (optegnelser), Absolution

[Diverse historiske dokumenter samlet av W.F.K. Christie med flere]

Kulturhistorie, Reisebeskrivelser, Reiseskildringer, Arkeologi, Brev, Historie, Tegninger (og illustrationer), Historisk-antikvariske skrifter, Kirkehistorie, Religion vedk, Juridisk literatur, Skibsfart vedk., Bergen vedk, Skrifter av blandet indhold, Bergens stift vedk., Dikt, Poesi, Christies manuskripter, Antikvariske optegnelser og arkeologi, Kirker vedk., Jordegods og jordebøker vedk., Danmark vedk., Biografier og personalhistoriske optegnelser, Indberetninger til museets direktion om reiser etc., Kataloger (registre, fortegnelser o. l.), Domme, Bergens museum vedk., Aktstykke, Hjemmelsdokumenter, Gratulation til stiftsbefalingsmand Schouboe, Tilder, gaard, Begivenheterne i Kjøbh. 1771-72, Fiskerier vedk., Jordskjælv i Noreg, Handelshistorie vedk., Handel vedk., Primstav, Sverrige vedk., Bergenstryk, Aposteldage paa den gl. Primstav, Meyers manuskripter, Topografi, Trykt hefte med billeder av Struensee og Brandts liv, Skjøter, folik og dommer fra det trondhjemske i tiden 1604 – 1779, Klostre vedk, Brevveksling 1765 – 66 mellem Hilbr. Meyer og Hans Mossin om Apostelkirken i Bergen, Trondhjems stift, Helgener, Aktstykker vedk. processen mod Struensee og Brandt, Bernstorffs legat i Bergen, Helgendage paa den gl. primstav