Fagforening 15


Ukjent

["Den typografiske forening" i Bergen]

Mann, Gruppe, Fagforening

Brødr. Larm

Bergens Sømandsforbund i opptog med fane i Fortunen 1892

Gate, Sjømann, Brostein, Fane, 1. mai, Fagforening, Folketog

Atelier KK

[1. mai 1936]

1936-05-01

Flagg, Gutt, Arbeider, Talerstol, Fane, 1. mai, Fagforening

Atelier KK

[1. mai 1936]

1936-05-01

Flagg, Gutt, Arbeider, Talerstol, Fane, 1. mai, Fagforening

Atelier KK

[1. mai 1936]

1936-05-01

Folkemengde, By- og småsteder, Flagg, Gate, Gatelys, Byggeplass, Mur, Fane, 1. mai, Fagforening, Folketog

Atelier KK

[1. mai 1936]

1936-05-01

Folkemengde, By- og småsteder, Flagg, Gate, Gatelys, Byggeplass, Mur, Fane, 1. mai, Fagforening, Folketog

Atelier KK

[1. mai 1936]

1936-05-01

Folkemengde, Arbeider, Fane, 1. mai, Fagforening

Atelier KK

[1. mai 1936]

1936-05-01

Folkemengde, Arbeider, Fane, 1. mai, Fagforening

Atelier KK

[1. mai 1936]

1936-05-01

Flagg, Gutt, Arbeider, Talerstol, Fane, 1. mai, Fagforening

Atelier KK

[1. mai 1936]

1936-05-01

Flagg, Arbeider, Musikkorps, Fane, 1. mai, Fagforening

Atelier KK

[1. mai 1936]

1936-05-01

Folkemengde, Flagg, Arbeider, Fane, 1. mai, Arbeiderforening, Fagforening, Folketog

Atelier KK

[1. mai 1936]

1936-05-01

Folkemengde, Flagg, Arbeider, Fane, 1. mai, Fagforening, Folketog

Atelier KK

[1. mai 1936]

1936-05-01

Folkemengde, Flagg, Arbeider, Lastebil, Fane, Trikk, 1. mai, Fagforening, Folketog

Atelier KK

[1. mai 1936]

1936-05-01

Folkemengde, Flagg, Arbeider, Lastebil, Fane, 1. mai, Fagforening, Folketog

Atelier KK

[1. mai 1936]

1936-05-01

Folkemengde, Arbeider, Fane, 1. mai, Fagforening