Stedsnavn 4

Samlinger knyttet til Stedsnavn

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-1908-C
  • ubb-ms-1908-D-8
  • ubb-ms-1908-D-9
  • ubb-ms-2031-81

Hans Henrik Reusch; Sigurd Johnsen; Haakon Shetelig; James Alexandersønn Grieg; Rolf Falck-Muus; Anathon Bjørn

Naturen. Nr 12, Desember 1918, 42de aargang

Geologi, Nekrologer, Zoologi, Marinbiologi, Arkeologi, Stedsnavn

Rolf Falck-Muus

Molybdænmalmforekomster og stedsnavne.

Geologi, Stedsnavn

Niels-Henrik Kolderup; Torbjørn Gaarder; Alf Wollebæk; Anatol Heintz; Gutorm Gjessing; Arne Grønlie

Naturen. Nr. 6, Juni 1939, 63. årgang

Geologi, Paleontologi, Arkeologi, Stedsnavn

Niels-Henrik Kolderup

Stednavn og geologi.

Geologi, Stedsnavn