Gymsal 4


Carl Bjørn Olsen

[Eliteturngruppen til Viking, Vikinghallen]

Jente, Turner, Idrettshall, Gymsal

Carl Bjørn Olsen

[Eliteturngruppen til Viking, Vikinghallen]

Jente, Turner, Idrettshall, Gymsal

Ukjent

Telavåg-fanger i gymsalen på Storetveit Skole.

Krigsfange, Gymsal

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1957]

Mann, Gutt, Interiør, Skole, Verksted, Gymnastikk, Boksing, Gymsal, FN, Kontaktkopi, Mellomformat, Undervisning, Korgfletting