Grunnstein 10


Gustav Lærum

[Nedlegging av grunnstein]

1890-03-22

Mann, Flagg, Grunnstein

Ukjent

Grundstensnedleggelsen til Historisk Museum, 25. april 1921.

1921-04-25

Folkemengde, Museum, Gatelys, Grunnstein, Byggeplass, Flosshatt, Forskaling

Ukjent

Grundstensnedleggelsen til Historisk Museum, 25. april 1921.

1921-04-25

Folkemengde, Museum, Gatelys, Grunnstein, Byggeplass, Forskaling

Ukjent

Fylkesmand Friis Petersen nedlegger grundsteinen

1921-04-25

Folkemengde, Museum, Gatelys, Grunnstein, Byggeplass, Flosshatt, Forskaling, Fylkesmann

Atelier KK

Grundstensnedelggelsen, Justisbygningen.

1929-12-11

Mann, Grunnstein, Byggeplass, Talerstol

Atelier KK

Grundstensnedelggelsen, Justisbygningen.

1929-12-11

Mann, Grunnstein, Byggeplass, Talerstol

Atelier KK

Grundstensnedelggelsen, Justisbygningen.

1929-12-11

Mann, Grunnstein, Byggeplass, Talerstol

Atelier KK

Grundstensnedelggelsen, Justisbygningen.

1929-12-11

Mann, Grunnstein, Byggeplass, Kamera, Fotograf, Flosshatt

Atelier KK

Grundstensnedelggelsen, Justisbygningen.

1929-12-11

Mann, Grunnstein, Byggeplass

K. Knudsen & Co.

Kongen og Dronningen Kjörer bort efter Grundstenslæggningen

Hestekjøretøy, Konge, Grunnstein, Skysskar, vognmann, kusk, Dronning