Skipsverft 25

Samlinger knyttet til Skipsverft

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-1590-9-b
  • ubb-ms-1590-9-c

Ole Irgens

[S/S Belvernon" på bedding på BMV, Solheimsviken]

Skip, Skipsbygging - verftsindustri, Stillas, Skipsverft

George Willoughby

[Skip, konstruksjon, verft]

By- og småsteder, Skip, Skipsbygging - verftsindustri, Arbeider, Skipsverft

George Willoughby

[Skip, konstruksjon, verft]

By- og småsteder, Skip, Skipsbygging - verftsindustri, Arbeider, Skipsverft

Leif Larsen

[Verftet]

Oversiktsbilde, By- og småsteder, Skipsbygging - verftsindustri, Fjord, Skipsverft

Atelier KK

[Skipsverft]

Skipsbygging - verftsindustri, Heisekran, Skipsverft

Ukjent

[BMV, Laksevåg]

Oversiktsbilde, Skipsbygging - verftsindustri, Mekanisk verksted, Krigsskip, Okkupasjonsmakt, Skipsverft

Atelier KK

[Bergens Mekaniske verksted]

Skipsbygging - verftsindustri, Mekanisk verksted, Arbeider, Industriområde, Maskinhall, Skipsverft

Atelier KK

[Bergens Mekaniske verksted]

Skipsbygging - verftsindustri, Mekanisk verksted, Arbeider, Industriområde, Skipsverft

Atelier KK

[Bergens Mekaniske verksted]

Skipsbygging - verftsindustri, Mekanisk verksted, Arbeider, Industriområde, Skipsverft

Atelier KK

[Bergens Mekaniske verksted]

Skipsbygging - verftsindustri, Mekanisk verksted, Arbeider, Industriområde, Skipsverft

Atelier KK

[Bergens Mekaniske verksted]

Skipsbygging - verftsindustri, Mekanisk verksted, Arbeider, Industriområde, Skipsverft

Atelier KK

[Bergens Mekaniske verksted]

Skipsbygging - verftsindustri, Mekanisk verksted, Arbeider, Industriområde, Skipsverft

Atelier KK

[Bergens mekaniske verksted]

Skipsbygging - verftsindustri, Mekanisk verksted, Trillebår, Skipsverft

Atelier KK

[Bergens mekaniske verksted]

Skipsbygging - verftsindustri, Mekanisk verksted, Trillebår, Skipsverft

Atelier KK

[MF Folgefonn]

Skipsbygging - verftsindustri, Kran, Ferge, Skipsverft

Atelier KK

[MF Folgefonn]

Skipsbygging - verftsindustri, Kran, Ferge, Kokshandel, Kull-lager, Skipsverft

Atelier KK

[MF Folgefonn]

Skipsbygging - verftsindustri, Kran, Ferge, Kokshandel, Kull-lager, Skipsverft

Atelier KK

[MF Folgefonn]

Skipsbygging - verftsindustri, Ferge, Skipsverft

Atelier KK

[MF Folgefonn]

Skipsbygging - verftsindustri, Kran, Ferge, Skipsverft

Atelier KK

[MF Folgefonn]

Skipsbygging - verftsindustri, Kran, Ferge, Kokshandel, Kull-lager, Skipsverft

Atelier KK

[MF Folgefonn]

Skipsbygging - verftsindustri, Ferge, Skipsverft

Atelier KK

[MF Folgefonn]

Skipsbygging - verftsindustri, Ferge, Skipsverft

Atelier KK

[MF Folgefonn]

Skipsbygging - verftsindustri, Kran, Ferge, Kokshandel, Kull-lager, Skipsverft

Atelier KK

[MF Folgefonn]

Skipsbygging - verftsindustri, Mekanisk verksted, Ferge, Kokshandel, Kull-lager, Skipsverft

K. Knudsen & Co.

Flytedokken, Laksevåg

Skip, Heisekran, Flytedokk, Skipsverft