Karneval 4


Johan Friedrich Leonhard Dreier

Karnevalet Bergen eller St. Johannes Aften

Folkemengde, Sankthans, Karneval

Caroline Colditz, Christiania

En fest på fru Rachlews husholdningskole på Skøyen, 1909

Elev, Husmorskole, Klassebilde, Karneval

Atelier KK

[Karneval om bord på D.Y. Meteor]

Passasjer, Dampskip, Skipsdekk, Yacht, Karneval

Johan Friedrich Leonhard Dreier

Karnevalet Bergen eller St. Johannes Aften

Folkemengde, Sankthans, Karneval