Smijernsport 10


Gustav Brosing

Bispengsgaten, rektorboligen sett mot Domkirken

1957-09-14

Bolighus, Kirke, Smijernsport

Gustav Brosing

[Kong Oscarsgate 7 med bakbygning sett fra Korskirkegården]

Trehusbebyggelse by, Jerngjerde, Murhus, Smijernsport, Gravplass

Christian Bøbak

Mariakirken

By- og småsteder, Kirke, Smijernsgjerde, Smijernsport, Eksteriør

Atelier KK

Handelshøyskolen

Mann, Kvinne, Smijernsport, Eksteriør, Villa, Handelshøyskole, Blomsterurne

Atelier KK

Handelshøyskolen

Kvinne, Smijernsport, Eksteriør, Villa, Kjole, Handelshøyskole, Blomsterurne

Atelier KK

Ullvareutsalget A/S

By- og småsteder, Personbil, Murhus, Smijernsport, Opel, Eksteriør, Trikotasjeforretning

Atelier K. Knudsen

Bergen: Parkveien

Bolighus, Gatelys, Murhus, Smijernsgjerde, Smijernsport, Museum, Villa

Atelier KK

[Parkveien]

By- og småsteder, Bolighus, Gatelys, Smijernsgjerde, Smijernsport, Museum, Villa

Knud Knudsen

[Inngangsport Baroniet Rosendal]

Inngangsparti, Fjell, Port, Murhus, Mur, Smijernsport, Byggutsmykning, Baroni

Knud Knudsen

[Inngangsport Baroniet Rosendal]

Inngangsparti, Port, Mur, Smijernsport, Byggutsmykning, Baroni