Lægekunsten (gamle lægeraad, husraad m. m.m.) 1

Samlinger knyttet til Lægekunsten (gamle lægeraad, husraad m. m.m.)

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

 • ubb-ms-0056
 • ubb-ms-0061
 • ubb-ms-0089
 • ubb-ms-0091
 • ubb-ms-0092
 • ubb-ms-0147
 • ubb-ms-0158
 • ubb-ms-0174
 • ubb-ms-0231
 • ubb-ms-0315
 • ubb-ms-0472

Adskilligt ang. Georgii Christiani Oederi Doctor i Medicinen Hans Disputatz de Irritabilitate holden paa Kiøbenhavns Universitet den 16de Februarii 1752.

Medisin, Brev, 1700-tallet, Medicin vedk., Lægekunsten (gamle lægeraad, husraad m. m.m.), Disputatz de Irritabilitate, Kjøbenhavns universitet