Tyskebryggen og Tyske kontor i Bergen 1

Samlinger knyttet til Tyskebryggen og Tyske kontor i Bergen

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0533
  • ubb-ms-0609
  • ubb-ms-0610
  • ubb-ms-0613
  • ubb-ms-0617
  • ubb-ms-0645
  • ubb-ms-0653
  • ubb-ms-0654
  • ubb-ms-0879
  • ubb-ms-0894

Nordfar - Hovedbog for Bredsgaarden Stue No. 5 fra 1724-1740.

Hovedbok, Bergen vedk, Handel vedk., Nordlandshandel, Nordfar-bok, Tyskebryggen og Tyske kontor i Bergen