Ford 5


Ukjent

Ford i Strømmen ca. 1946

Vei, Personbil, Bilforretning, Ford

Ukjent

[Drosjer på Paradis]

Ford, Drosje, Drosjesjåfør, Studebaker, Chrysler

Olai Schumann Olsen

[Ladegårdsgaten.Personbilen er en engelsk Ford som kom året 1938/39]

By- og småsteder, Gate, Bolighus, Trehusbebyggelse by, Personbil, Skomaker, Ford, Skomakere - skotøiforretninger, Cigar- & tobaksforretninger

Olai Schumann Olsen

By- og småsteder, Arbeider, Personbil, Allmenning, Arbeidsklær, Snømåking, Ford, Mercedes-Benz

Olai Schumann Olsen

Bank, By- og småsteder, Kirke, Varebil, Personbil, Murhus, Allmenning, Ford, Banker, Chevrolet