Registratur over ”Det kgl. Kunst- og Raritets-Kammer i Kjøbenhavn” 0

Samlinger knyttet til Registratur over ”Det kgl. Kunst- og Raritets-Kammer i Kjøbenhavn”

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0020