Vedstabel 49


Sophus Tromholt

Den gamle Skole og Prestegaarden

Skole, Torvtak, Prestegård, UNESCO, Vedstabel

Sophus Tromholt

Handelstedet Muoniovarre

UNESCO, Vedstabel, Landhandel

Ukjent

[Vedhandel på bryggen]

Mann, Seilskip, Ved, Tau, Vedstabel

Eskild Jensen

Vedstabler i Sjøveien

Kaianlegg, Fiskebåt, Brygge, Vedstabel

Fridtjof Tegner

Milde brygge 1926

Mann, Kvinne, Jente, Gutt, Bil, Sjåfør, Vedstabel

Ukjent

[Båter med vedlast ved Bryggen]

Mann, Tradisjonelle båttyper, Ved, Vedstabel

Ukjent

[Vedsaging på Torgallmenningen]]

Mann, Ved, Hestekjøretøy, Sag, Vedstabel

[Dirdal]

Hest, Hestekjerre, Kaianlegg, Fjell, Gutt, Sau, Fjordabåt, Sekk, Trillebår, Vedstabel

[Frafjord, "DS OSCAR II"]

Vei, Fjell, Fjord, Fjordabåt, Vedstabel

Ukjent

[Båter ved Bryggen]

Kaianlegg, Robåt, Favnmål, Jekt, Seilbåt, Vedstabel

Ukjent

[Trikk på vei ned Torgallmenningen]

By- og småsteder, Allmenning, Hestekjøretøy, Trikk, Vedstabel

Ukjent

[Torgallmenningen]

By- og småsteder, Hest, Bygninger, Allmenning, Hestekjøretøy, Vedstabel

Gerhard Marius Nilsen Berg

Bergen Packing co, Os

Industribygning, Vedstabel, Hermetikkfabrikk

Jørgen Grundtvig-Olsen

Hardanger, Ved Bondhusvandet

1925-06-21

Landskap, Panorama, Isbre, Vedstabel

Jørgen Grundtvig-Olsen

Ved seminariet

1903-06-02

Naust, Brygge, Robåt, Vedstabel

Knud Knudsen

Tyskebryggen i Bergen

Hestekjerre, Tradisjonelle båttyper, Vippebommer, Favnmål, Torghandel, Vedstabel

Knud Knudsen

Parti af Vossestranden, Vos

Gård, Uthus, Hverdagsklær, Skysskar, vognmann, kusk, Stabbestein, Tine, Karjol, Barn og far, Slipestein, Vedstabel

Knud Knudsen

Parti ved Tvinde, Vos

Gård, Tregjerde, Foss, Uthus, Tun, Vedstabel

Knud Knudsen

Parti ved Etrem i Hardanger

Fjell, Naust, Fjord, Vedstabel, Åkerbruk, Slupp

Knud Knudsen

Parti ved Etrem i Hardanger

Mann, Fjell, Naust, Fjord, Hesje, Vedstabel, Slupp

Knud Knudsen

Parti fra Godøsund, Tysnæsøen

Mann, Robåt, Hverdagsklær, Vedstabel, Treplank

Knud Knudsen

Parti ved Bredemsvandet i Nordfjord

Mann, Naust, Kirke, Robåt, Vann, Færing, Vedstabel, Vedsanking

Knud Knudsen

Parti mellem Sandene i Søndfjord og Vadem i Sogn

Gård, Jente, Gutt, Tregjerde, Uthus, Hverdagsklær, Stige, Tine, Torvtak, Vedstabel

Knud Knudsen

Parti mellem Sandene i Søndfjord og vadem i Sogn

Kvinne, Gård, Gutt, Tregjerde, Hverdagsklær, Tine, Torvtak, Vedstabel

Knud Knudsen

Parti fra Maalselven, Nordland.

Uthus, Torvtak, Vedstabel, Lavvo, Lavvostokk

Knud Knudsen

En Gruppe. (Motiv for Malere)

Gård, Gutt, Hverdagsklær, Vedstabel

Knud Knudsen

Parti fra Sande i Sønfjord

Elv, Bolighus, Kirke, Vedstabel

Knud Knudsen

Parti mod Tjosen fra Storstennæs, Ulfsfjorden

Naust, Fjord, Robåt, Tømmer, Torvtak, Nordlandsbåt, Vedstabel

Knud Knudsen

Parti af Veien til Laatefossen, Odde i Hardanger

Gård, Hest, Hestekjerre, Vei, Turisme, Fjell, Vedstabel

Knud Knudsen

Parti fra Eide i Hardanger

Elv, Vei, Uthus, Grind, Steingjerde, Vedstabel

Knud Knudsen

Parti fra Mundal i Fjærland, Sogn

Kaianlegg, Fjell, Fjord, Dampskip, Vedstabel

Knud Knudsen

Vadheim i Sogn

Kaianlegg, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Turisme, Naust, Tradisjonelle båttyper, Tønne, Fjord, Robåt, Flaggstang, Vedstabel

Knud Knudsen

Parti ved Strængen, Telemarken

Kaianlegg, Naust, Brygge, Fraktefartøy, Vedstabel

Knud Knudsen

Tvinde paa Vos.

Elv, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Tregjerde, Foss, Uthus, Utedo, Vedstabel

Marcus Selmer; Atelier KK

[Parti fra Bryggen, Bergen]

Sjøbod, Tønne, Fraktefartøy, Havneskur, Vippebommer, Favnmål, Vedstabel

Knud Knudsen

[Bryggen melom 1865 og 1877)]

Hestekjerre, Brygge, Havn, Favnmål, Jekt, Jakt (båttype), Vedstabel

Knud Knudsen

[Robåt og vedstabel]

Landskap, Mann, Robåt, Ved, Vann, Vedstabel

Knud Knudsen

[Uten Tittel]

Mann, Kvinne, Barn, Bolighus, Uthus, Vedstabel

Knud Knudsen

[Uten Tittel]

Mann, Kvinne, Barn, Bolighus, Familie og slekt, Uthus, Vedstabel

Knud Knudsen

Parti fra Odde i Hardanger

Naust, Tregjerde, Fjord, Hardangerjakt, Vedstabel

Knud Knudsen

Parti af den nye Vei, Graven i Hardanger

Gård, Vei, Fjell, Bolighus, Vedstabel

Knud Knudsen

Parti ved Opheimsvandet, Vos

Kvinne, Uthus, Vedstabel

Knud Knudsen

[Muralmindingen i Bergen]

Oversiktsbilde, By- og småsteder, Gatelys, Havn, Brostein, Allmenning, Vedstabel

Knud Knudsen

[Nedover Oddadalen]

Landskap, Gutt, Stabbestein, Vedstabel

Norvin Reklamefoto

I. C. Lund A/S

Bakgård, Ved, Manufakturhandel, Vedstabel

Sophus Tromholt

Handelstedet Muoniovarre

UNESCO, Vedstabel, Landhandel