Tregrind 14


Gustav Brosing

Øvre Blegen gård

1957-08-31

Uthus, Tregrind

Ukjent

[Sommersted ved fjorden]

Sommersted, Kvinne, Oversiktsbilde, Flagg, Fjell, Naust, Fjord, Flaggstang, Tregjerde, Nettinggjerde, Helletak, Utedo, Tregrind, Landsted

Knud Knudsen

Parti fra Skydsskifte Horg i Romsdalen

Mann, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Fjell, Tregrind, Låve, Stolkjerre

Knud Knudsen

Parti fra Tokheim i Hardanger

Fjell, Gutt, Tregrind, Sti, Trebro, Bekk

Knud Knudsen

Parti fra Tokheim i Hardanger

Fjell, Tregrind, Trebro, Bekk, Utløe

Knud Knudsen

Parti fra Tokheim i Hardanger

Fjell, Tregrind, Trebro, Bekk

Knud Knudsen

Stabur paa Hustveit i Telemarken

Kvinne, Tregrind, Skigard, Stabbur, Loft, Trekjørel, Tradisjonell byggeskikk

Knud Knudsen

Parti fra Hardanger

Gård, Fjell, Fjord, Tregrind, Steingjerde

Knud Knudsen

Buerbræen, Odde i Hardanger

Vei, Fjell, Isbre, Gutt, Hverdagsklær, Tregrind, Trebro

Knud Knudsen

[På landeveien]

Oversiktsbilde, Kulturlandskap, Dal, Vei, Fjell, Innsjø, Tregjerde, Nettinggjerde, Tregrind

Knud Knudsen

[Mannsportrett på landevei]

Landskap, Mann, Kulturlandskap, Vei, Vann, Hverdagsklær, Tregrind, Tresko, Steingjerde, Øy, Vadmelbukse

Knud Knudsen

Parti af Veien til Folgefonden. (Broen over Tokheimselven)

Elv, Fjell, Tregrind, Trebro

Knud Knudsen

Parti fra Lervik, Stordøen

Mann, Kvinne, Gård, Vei, Sjøbod, Naust, Kirke, Tregrind

Knud Knudsen

Parti fra Lervik, Stordøen

Mann, Gård, Vei, Sjøbod, Naust, Kirke, Tregrind