Fartøy 60


Ukjent

By- og småsteder, Kaianlegg, Bolighus, Næringsbygg, Fartøy

Gustav Brosing

[Skipet "Tigre" ved Skoltegrunnskaien]

Skip, Fartøy

Mittet & Co.

Bergen

Sjøbod, Robåt, Fartøy

Leif M. Endresen

[Fra eksplosjonen på Marineholmen. "Statsraad Lehmkuhl" til venstre.]

1940-05-08

Skip, Brann, Fartøy

Strandkaien sett fra Børstaket

1924-11-01

Oversiktsbilde, Kaianlegg, Fjordabåt, Hydrant, Fartøy, Torghandel

Eilif Thomassen

Strandkaien

Kaianlegg, Fiskebåt, Fjordabåt, Personbil, Fartøy, Passasjerbåt, Havnelager

Eilif Thomassen

Broene sett fra Florida

Bro, Fartøy, Heisekran, Kull-lager

Enoch Djupdræt

[Bradbenken B.D.S., Bergen]

Kaianlegg, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Forretningsgård, Fergekai, Fartøy

Enoch Djupdræt

[Bradbenken, Bergen.]

Kaianlegg, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Forretningsgård, Fergekai, Fartøy

Enoch Djupdræt

[Puddefjordsbroen]

Kaianlegg, Bro, Fartøy, Industriområde

Enoch Djupdræt

[Fisketorvet, Bergen]

Torg, Fiskehandel, Varebil, Personbil, Fartøy, Torghandel

Enoch Djupdræt

[Os]

Oversiktsbilde, By- og småsteder, Fartøy

Enoch Djupdræt

Fisketorget.

1956-05-09

Havn, Torg, Fiskehandel, Varebil, Personbil, Fartøy, Torghandel

[Skip og seilfartøy på fjord]

Dampskip, Fartøy

Parti fra Sjøstrand i Sogn

Bolighus, Naust, Fartøy

Knud Knudsen

Parti af Skien

By- og småsteder, Kirke, Kaianlegg, Sjøbod, Skole, Fartøy

Knud Knudsen

Parti af Skien

By- og småsteder, Kirke, Fartøy

Knud Knudsen

Kristiania fra Egeberg- I

Oversiktsbilde, By- og småsteder, Fartøy

Knud Knudsen

Kristiania fra Egeberg- II

Oversiktsbilde, By- og småsteder, Fartøy

Knud Knudsen

Kristiania fra Egeberg- I

Oversiktsbilde, By- og småsteder, Havn, Fartøy

Knud Knudsen

Gudvangen i Sogn

Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Bolighus, Naust, Fjord, Fartøy

Knud Knudsen

Parti fra Fjærland i Sogn

Fjell, Isbre, Fjord, Fartøy, Hesje

Knud Knudsen

Parti af Ulvik i Hardanger

Kirke, Fjord, Fartøy

Knud Knudsen

Parti ved Heen

Fartøy

Atelier KK

[Elsero, Stormøllen]

Oversiktsbilde, Bolighus, Havn, Skog, Fartøy, Barnehjem

Atelier KK

[Vågen før Strandkaien ble bygget]

1918-09-16

Havn, Robåt, Lekter, Kran, Gjenreising og sanering, Fartøy, Barn og andre voksne

Atelier KK

[Skip."Klinker"]

Fartøy

Atelier KK

[Skip. "Klinker"]

Fartøy

Atelier KK

[Nøstebukten ca. 1920.]

Fjord, Havn, Lastebil, Skøyte, Slepebåt, Fartøy

Atelier KK

[Mjellem & Karlsen A/S]

Skipsbygging - verftsindustri, Mekanisk verksted, Kran, Fartøy

Atelier KK

[Nøstet]

Næringsbygg, Forretningsgård, Fartøy

Atelier K. Knudsen

[Ødeleggelser etter eksplosjonsulykken]

1944-04-20

Kaianlegg, Husruin, Fartøy, Heisekran

Atelier KK

Norsk Brændselolje A/S

Kaianlegg, Sixpence, Oljefat, Fartøy, Arbeidsklær, Marineuniform, Tankbil, Luftputebåt

Atelier KK

[Gamle Nygårdsbro sett fra Solheimsviken]]

Oversiktsbilde, Fjord, Bro, Fartøy

Atelier KK

Mot Gamle Nygårdsbro og Store Lungegårdsvann

Oversiktsbilde, Bro, Fartøy

Knud Knudsen

[Bryggen]

Kaianlegg, Forretningsgård, Vippebommer, Fartøy

Knud Knudsen

[Vengebåt]

Fartøy, Vengebåt

Knud Knudsen

[Vengebåt]

Fartøy, Vengebåt

Knud Knudsen

[Uten Tittel]

Færing, Fartøy

Knud Knudsen

[Fsiketorget]

Forretningsgård, Fartøy, Manufakturhandel

Knud Knudsen

Parti fra Heilbron 13-5.62

1862-05-13

By- og småsteder, Vei, Bro, Kanal, Næringsbygg, Trematerialer, Rekkverk, Fartøy

Knud Knudsen

[Heilbronn]

Bolighus, Havn, Kanal, Fartøy

Knud Knudsen

[København]

By- og småsteder, Havn, Fartøy

Knud Knudsen

Den gamle Flydebro ved Köln

1862-05-06

By- og småsteder, Bro, Fartøy

Knud Knudsen

[København]

By- og småsteder, Bygninger, Havn, Fartøy

Lauritz Johan Bekker Larsen

[DS Norefjeld til kai ved Krøderen dampsag, Krødsherad]

Gård, Kaianlegg, Vei, Vann, Fartøy, Sagbruk

Norvin Reklamefoto

[Rieber & Co]

1964-04-02

Forretningsgård, Fartøy, Skohandel, Skinn og lærhandel, Skomakere - skotøiforretninger

Norvin Reklamefoto

[Rieber & Søn]

Oversiktsbilde, Fabrikk, Lagerhus, Fartøy, Flyfoto

Norvin Reklamefoto

Robertson Nordisk A/S

Kaianlegg, Industri og Håndverk, Industribygning, Fartøy, Heisekran, Ubåtbunker, Silo

Norvin Reklamefoto

Robertson Nordisk A/S

Kaianlegg, Industri og Håndverk, Industribygning, Fartøy, Ubåtbunker, Industriområde, Silo