Avisutklipp 1

Samlinger knyttet til Avisutklipp

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0476
  • ubb-ms-0477
  • ubb-ms-0479
  • ubb-ms-0480
  • ubb-ms-0502
  • ubb-ms-0507
  • ubb-ms-0535
  • ubb-ms-1028

Ukjent

Efterretning om Nytten og Bruget av denne Biskop Essenz

Medisin, Vin, Avisutklipp, Biskoper