Åkerbruk 169


Ukjent

[Røldal. U.å.]

Robåt, Bonde, Hverdagsklær, Høybør, Rive, Åkerbruk

Ole Irgens

[Pløying, Straumsnes, Sundfjord]

Mann, Hest, Gutt, Jordbruk, Bonde, Åkerbruk, Plog

Clement Oswald Skilbeck

[Korn øverst i Omvikdalen]

Bonde, Kornstaur, Høybør, Åkerbruk, Hesjing, Innhøsting

Clement Oswald Skilbeck

[Kornskurd på Tvedt]

Landskap, Kvinne, Kvinner i arbeid, Drakt, Åkerbruk, Hesjing, Innhøsting

Clement Oswald Skilbeck

[landbruk i Kvinnherad]

Mann, Kvinne, Bonde, Kornstaur, Åkerbruk, Hesjing

Clement Oswald Skilbeck

[Høylass på Tvedt, Kvinnherad]

Kvinne, Kvinner i arbeid, Hest, Hesje, Høylass, Høykjerre, Høykjøring, Fjording, Åkerbruk

Ukjent

[Grini fangeleir]

Andre verdenskrig, Krigsfange, Okkupasjonsmakt, Krigsfangeleir, Åkerbruk, Åker

Lars Olsen

Time, Jæren

Postkort, Landbruk, Skorstein, Steingjerde, Åkerbruk

Jørgen Grundtvig-Olsen

Sivert, konen og Leif på marken.

1931-07-13

Landskap, Mann, Kvinne, Gutt, Barn og foreldre, Åkerbruk

Ingebrigt Lunde

Nordfjordlagets potetsætning i Isdalen 1.mai 1918

1918-05-01

Organisasjoner og lag, Landskap, Mann, Kvinne, Spade, Poteter, Spann, Åkerbruk

Ingebrigt Lunde

Middagshvil. Nordfjordlagets potetsætning i Isdalen 1.mai 1918

1918-05-01

Organisasjoner og lag, Landskap, Hest, Poteter, Åkerbruk

Ingebrigt Lunde

Nordfjordlagets potetsætning i Isdalen 1.mai 1918

1918-05-01

Organisasjoner og lag, Landskap, Mann, Kvinne, Hest, Spade, Poteter, Spann, Åkerbruk

Ingebrigt Lunde

Potetene skjæres. Nordfjordlagets potetsætning i Isdalen 1.mai 1918

1918-05-01

Organisasjoner og lag, Mann, Kvinne, Poteter, Åkerbruk

Ingebrigt Lunde

Nordfjordlagets potetsætning i Isdalen 1.mai 1918

1918-05-01

Organisasjoner og lag, Mann, Kvinne, Spade, Poteter, Spann, Åkerbruk

Ingebrigt Lunde

Nordfjordlagets potetsætning i Isdalen 1.mai 1918

1918-05-01

Organisasjoner og lag, Landskap, Mann, Kvinne, Spade, Poteter, Spann, Åkerbruk

Knud Knudsen

Parti af Steens Landbrugsskole ved Bergen

Oversiktsbilde, By- og småsteder, Landbruksskole, Åkerbruk

Knud Knudsen

Parti fra Stensdalen i Hardanger

Mann, Gård, Vei, Fjell, Foss, Hesje, Åkerbruk, Vedbør

Knud Knudsen

Parti fra Dale i Søndfjord

Gård, Gutt, Hesje, Løe, Åkerbruk

Knud Knudsen

Parti fra Dale i Søndfjord

Gård, Bygd, Fjord, Hesje, Åkerbruk

Knud Knudsen

Sogndals Præstegaard i Sogn

Hesje, Prestegård, Åkerbruk

Knud Knudsen

Parti fra Amle i Sogn

Mann, Bygd, Fjord, Frukttrær, Hesje, Utmark, Åkerbruk

Knud Knudsen

Parti fra Amle i Sogn

Gård, Fjord, Uthus, Tregjerde, Hesje, Steingjerde, Åkerbruk

Knud Knudsen

Parti fra Lysne i Lærdal.

Vei, Fjell, Fjord, Hesje, Åkerbruk

Knud Knudsen

Styve, Nærøfjorden i Sogn

Mann, Gård, Dal, Uthus, Hverdagsklær, Tun, Helletak, Åkerbruk

Knud Knudsen

Parti fra Styve, Nærøfjorden i Sogn

Mann, Elv, Gård, Fjord, Uthus, Hverdagsklær, Grind, Hesje, Trebalje, Åkerbruk

Knud Knudsen

Fossefald ved Tufte, Nærøfjorden i Sogn

Mann, Foss, Fjord, Uthus, Hesje, Åkerbruk

Knud Knudsen

Parti fra Vos

Gård, Uthus, Åkerbruk

Knud Knudsen

Vossevangen.

Gård, Bygd, Vann, Åkerbruk

Knud Knudsen

Parti ved Aak i Romsdalen

Gård, Dal, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Fjell, Åkerbruk

Knud Knudsen

Parti fra Kalvedalen ved Bergen

By- og småsteder, Gård, Hage, Tregjerde, Hesje, Åkerbruk

Knud Knudsen

Parti fra Kalvedalen ved Bergen

By- og småsteder, Gård, Hesje, Skigard, Åkerbruk

Knud Knudsen

Parti fra Ørstenvig, Søndmøre

Gård, Uthus, Hesje, Åkerbruk

Knud Knudsen

Parti fra Bondalen, Søndmøre

Mann, Gutt, Hverdagsklær, Sydvest, Husmannsplass, Torvtak, Åkerbruk

Knud Knudsen

Parti fra Nordanger, Søndmøre

Fjell, Hesje, Åkerbruk

Knud Knudsen

Buerbræen i Odde, Hardanger

Elv, Fjell, Isbre, Uthus, Åkerbruk

Knud Knudsen

Gaarden Buer i Hardanger

Gård, Fjell, Bro, Hesje, Åkerbruk

Knud Knudsen

Parti fra Hardanger

Åkerbruk

Knud Knudsen

Parti fra Hardanger (Et Kvernhus).

Fjell, Bygd, Fjord, Åkerbruk, Bekk, Kvernhus

Knud Knudsen

Parti fra Hardanger

Mann, Fjell, Gutt, Tømmer, Åkerbruk

Knud Knudsen

Parti fra Hardanger

Fjell, Naust, Fjord, Robåt, Åkerbruk

Knud Knudsen

Parti ved Etrem i Hardanger

Fjell, Naust, Fjord, Vedstabel, Åkerbruk, Slupp

Knud Knudsen

Parti fra Hardanger

Elv, Gård, Fjell, Bolighus, Hesje, Åkerbruk

Knud Knudsen

Parti fra Jordal, Odde i Hardanger

Elv, Gård, Fjell, Gutt, Hesje, Løe, Trebro, Åkerbruk

Knud Knudsen

Parti fra Jordal, Odde i Hardanger

Fjell, Naust, Gutt, Isbre, Vann, Trebalje, Åkerbruk

Knud Knudsen

Parti fra Odde, Jordal i Hardanger

Kvinne, Gård, Fjell, Tun, Hesje, Åkerbruk

Knud Knudsen

Buerdalen, Odde i Hardanger

Elv, Vei, Fjell, Isbre, Hesje, Trebro, Åkerbruk

Knud Knudsen

Buerdalen, Odde i Hardanger

Mann, Gård, Vei, Fjell, Isbre, Hesje, Åkerbruk

Knud Knudsen

Parti mellem Fagernes og Reien i Valders

Vei, Vann, Tregjerde, Stabbestein, Husmannsplass, Åkerbruk

Knud Knudsen

Parti ved Heg i Lærdal

Gård, Fjell, Vann, Uthus, Hesje, Åkerbruk

Knud Knudsen

Parti mellem Heg og Husum i Lærdal

Elv, Gård, Dal, Uthus, Hesje, Steingjerde, Åkerbruk