Grønnsakshandel 12


Gustav Brosing

Strandgaten/Østre Holbergsalmenning

1958-09-13

Kvinne, Gatelys, Sykkel, By- og småsteder, Grønnsakshandel, Butikk, Reklameskilt, Allmenning, Kolonialforretning

Norland

Bergens kom. auktion for landmandsprodukter

Mann, Postkort, Handel, Grønnsakshandel, Grønnsaker, Tønne, Vekt

Ralph L. Wilson

Kvinne, By- og småsteder, Grønnsakshandel, Torg, Grønnsaker, Hverdagsklær, Stillas, Kipe, Skaut, Torghandel

Ukjent

[Torghandel i Stavanger]

By- og småsteder, Grønnsakshandel, Torg, Bonde, Tønne, Hestekjerre, Torghandel

Carl Richard Hareide

Vågen med Bryggen]

By- og småsteder, Grønnsakshandel, Kaianlegg, Fjordabåt, Kiosk

Atelier KK

[Etter brannen på Bryggen, juli 1955]

Grønnsakshandel, Allmenning, Brannruiner

Atelier KK

Bergen: Torvet.

By- og småsteder, Grønnsakshandel, Torg, Flettet korg, Torghandel, Trikk, Blomsterhandel

Atelier KK

Bergen: Torvalmenningen.

Postkort, By- og småsteder, Grønnsakshandel, Folkemengde, Torg, Lastebil, Personbil, Forretningsgård, Torghandel, Trikk

Atelier KK

Bergen: Torvet.

Postkort, By- og småsteder, Grønnsakshandel, Torg, Seil, Torghandel

Atelier KK

Bergen: Torvet.

Postkort, By- og småsteder, Grønnsakshandel, Folkemengde, Torg, Torghandel

Atelier K. Knudsen

[Bryggen og Torget]

Postkort, By- og småsteder, Grønnsakshandel, Torg, Torghandel, Trikk

Olai Schumann Olsen

[Potetsalg på Torget]

Kvinne, Mann, By- og småsteder, Grønnsakshandel, Torg, Trekasse, Sixpence, Striesekk, Sekk, Arbeidsklær, Strikkejakke, Torghandel, Torghandler, Poteter