Vannkraftutbygging 66


G.E. Bonde

Fra Rörtransporten. Höyanger

1924-08-09

Trebro, Kraftproduksjon, Trallebane, Vannkraftutbygging, Rørgate

G.E. Bonde

Fra Rörgate. Höyanger

1924-08-09

Kraftproduksjon, Trallebane, Vannkraftutbygging, Rørgate

G.E. Bonde

Grimosdammen

1924-06-19

Landskap, Vannkraftutbygging, Demning

G.E. Bonde

Fra Grimsosdammen. Höyanger

1924-06-19

Arbeider, Vannkraftutbygging, Demning

G.E. Bonde

Fra Grimsosdemningen. Höyanger

1924-06-19

Arbeider, Vannkraftutbygging, Demning

G.E. Bonde

Grimsosdammen

1924-06-19

Arbeider, Vannkraftutbygging, Demning

G.E. Bonde

Fra Jetlands-ang.

1924-08-09

Landskap, Vannkraftutbygging, Rørgate

G.E. Bonde

Fra Nedre Breidalsvano

1924-08-18

Vann, Vannkraftutbygging, Demning

G.E. Bonde

Nedre Breidal dam

1924-07-18

Arbeider, Vannkraftutbygging, Demning

G.E. Bonde

Nedre Breidalsdam

1924-07-26

Arbeider, Vannkraftutbygging, Demning

G.E. Bonde

Nedre Breidalsdam

1924-07-26

Arbeider, Vannkraftutbygging, Demning

G.E. Bonde

Nedre Breidalsdam

1924-08-12

Landskap, Vannkraftutbygging, Demning

G.E. Bonde

Nedre Breidalsdam

1924-08-12

Vannkraftutbygging, Demning

G.E. Bonde

Nedre Breidalsdam

1924-08-12

Landskap, Vannkraftutbygging, Demning

G.E. Bonde

Nedre Breidalsdam

1924-08-12

Arbeider, Vannkraftutbygging, Demning, Spett

G.E. Bonde

Nedre Breidalsdam

1924-08-18

Vannkraftutbygging, Demning

G.E. Bonde

Fra Stentrallebanen, Nedre Breidalen

1924-08-12

Mann, Kvinne, Jernbaneskinner, Trallebane, Vannkraftutbygging

G.E. Bonde

Fra Stenbruddet, Nedre Breidalen

1924-08-12

Steinbrudd, Vannkraftutbygging

G.E. Bonde

Cementtransport, Nedre Breidal

1924-08-18

Kabelbane, Vannkraftutbygging

G.E. Bonde

Sandtransport, Nedre Breidalen

1924-08-18

Landskap, Elv, Vannkraftutbygging

G.E. Bonde

Messen, Nedre Breidalen

1924-08-12

Gruppeportrett, Hund, Vannkraftutbygging

G.E. Bonde

Sandvasking, Nedre Breidalsdam

1924-07-26

Tønne, Arbeider, Spade, Vannkraftutbygging

G.E. Bonde

Øvre Breidalsdam

1924-07-26

Vannkraftutbygging, Demning

G.E. Bonde

Øvre Breidalen

1924-07-26

Elv, Vannkraftutbygging, Taubane

G.E. Bonde

Taugbaneransport, Øvre Breidalsvo.

1924-08-12

Landskap, Mann, Vannkraftutbygging, Taubane

G.E. Bonde

Øvre Breidalsdam

1924-08-12

Arbeider, Vannkraftutbygging, Demning

G.E. Bonde

Sandvasking. Øvre Breidalen.

1924-07-26

Arbeider, Vannkraftutbygging, Demning

G.E. Bonde

Øvre Breidalsdam

1924-07-26

Vannkraftutbygging, Demning

G.E. Bonde

Øvre Breidalsdam

1924-07-26

Vannkraftutbygging, Demning

G.E. Bonde

Øvre Breidalsdam

1924-08-20

Vannkraftutbygging, Demning

G.E. Bonde

Fra Øvre Breidalsdam. Höyanger

1924-08-20

Robåt, Vann, Vannkraftutbygging, Demning

G.E. Bonde

Sandtransport, Øvre Breidalsdam

1924-08-20

Pram, Vannkraftutbygging, Demning

G.E. Bonde

Fra Nedre Breidalsvo.

1924-08-13

Mann, Robåt, Vann, Roer, Ryggsekk, Vannkraftutbygging

G.E. Bonde

Fra Øvre Breidalvo.

1924-08-13

Robåt, Vann, Roer, Vannkraftutbygging, Demning

G.E. Bonde

Fra Eriksdalen Hotel

1924-08-14

Landskap, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Vannkraftutbygging

G.E. Bonde

Skogbakkedam, Höyanger

1924-10-01

Gruppeportrett, Arbeider, Vannkraftutbygging, Demning

G.E. Bonde

Skogbakkeos

1924-09-24

Vannkraftutbygging, Demning

G.E. Bonde

Skogbakkeos

1924-09-24

Arbeider, Vannkraftutbygging, Demning

G.E. Bonde

Dam Skogbakke-os

1924-09-24

Arbeider, Vannkraftutbygging, Demning

G.E. Bonde

Nedre Breidalsdam

1924-09-11

Landskap, Vannkraftutbygging, Demning

G.E. Bonde

Nedre Breidalsdam

1924-09-11

Landskap, Vannkraftutbygging, Demning

G.E. Bonde

Nedre Breidalsdam

1924-09-23

Landskap, Vannkraftutbygging, Demning

G.E. Bonde

Nedre Breidalsdam

1924-09-18

Vannkraftutbygging, Demning

G.E. Bonde

Nedre Breidaldam

1924-10-04

Vannkraftutbygging, Demning

G.E. Bonde

Øvre Breidalen

1924-09-24

Landskap, Vannkraftutbygging

G.E. Bonde

Øvre Breidalsdam

1924-09-24

Vannkraftutbygging, Demning

G.E. Bonde

Øvre Breidalsdam

1924-09-25

Arbeider, Vannkraftutbygging, Demning

Ingebrigt Lunde

Totland oktober 1909. Bergen kraftanlægs Funktionærboliger

Bolighus, Vannkraftutbygging

Atelier KK

Kart over nedslagsfeltet for Hattebergsvasdraget Rosendal

Kart, Vannkraftutbygging

Atelier KK

Oversigtskart over nedslagsfeltet

Kart, Vannkraftutbygging