Alger 4

Samlinger knyttet til Alger

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0712

Kr. Irgens; James Grieg; O. J. Lie-Pettersen; Knut Olai Bjørlykke; Eugen Jørgensen; Olaf Yderstad; Simon Oscar Fredrik Omang; A. Ernst

Naturen. Nr. 3, Mars 1909, 33te aargang

Geologi, Paleontologi, Botanikk, Zoologi, Marinbiologi, Arkeologi, Vulkanologi, Helleristninger, Alger

Eugen Jørgensen

Biddulphia sinensis ved Bergenskysten.

Marinbiologi, Alger

Theodor Hesselberg; Sigurd Johnsen; Torbjørn Gaarder; Tom Barth; Karl Falch Wasserfall; Hagbart Røise; Torgeir Høverstad; Jakob Naustdal

Naturen. Nr. 7-8, Juli - August 1941, 65. årgang

Astronomi, Meteorologi, Zoologi, Kjemi, Alger

Hagbart Røise

Kjønnsbestemmelser, relativ seksualitet og kjønnsstoffer hos noen encellede grønnalger

Zoologi, Alger