Hospital 90


Gustav Brosing

St. Jørgen

1957-06-17

Hospital, Trehusbebyggelse by, Uthus, Gårdsplass, Steinhelle

Gustav Brosing

St. Jørgen

1957-06-17

Hospital, Trehusbebyggelse by, Gårdsplass, Steinhelle

Gustav Brosing

St. Jørgen

1957-06-17

Jente, Hospital, Trehusbebyggelse by, Gårdsplass, Steinhelle, Sommerkjole

Gustav Brosing

St. Jørgen Hospital

Trebygning, Gatelys, Port, Hospital, Brostein

Gustav Brosing

St. Jørgen Hospital

Port, Hospital, Gjerde, Mur

Gustav Brosing

Hospitalkirken, St. Jørgen hospital

1957-09-08

Kirke, Port, Hospital, Trikkeskinner, Hydrant

Gustav Brosing

Hospitalkirken, St. Jørgen hospital

1957-09-08

Kirke, Port, Hospital, Trikkeskinner

Gustav Brosing

Hospitalkirken, St. Jørgen hospital

Kirke, Hospital, Gårdsplass

Gustav Brosing

St. Jørgen Hospital sett fra vest ved gjerdet mot Marken

Trebygning, Hospital, Trehusbebyggelse by

Gustav Brosing

St. Jørgen Hospital. Husene syd for kirken mot Kong Oscarsgate.

Trebygning, By- og småsteder, Hospital, Trehusbebyggelse by, Benk

Gustav Brosing

St. Jørgen Hospital. Vaskehus, litt av vognskjulet til høyre.

Trebygning, Hospital, Tønne, Vaskeri

Gustav Brosing

St. Jørgen Hospital sett fra øst fra porten ved Kong Oscarsgate.

Trebygning, Port, Hospital, Gjerde

Gustav Brosing

St. Jørgen Hospital. Sykehusbygningen sett fra sydvest.

Kvinne, Trebygning, By- og småsteder, Port, Hospital, Steinhelle

Gustav Brosing

St. Jørgen Hospital. Vaske- og bryggerhuset.

Trebygning, Hospital, Vaskeri, Bryggerhus

Gustav Brosing

St. Jørgen Hospital sett fra syd.

Trebygning, Hospital

Gustav Brosing

St. Jørgen Hospital fra baksiden.

Hospital, Bakgård

Gustav Brosing

St. Jørgen Hospital sett fra baksiden.

Trebygning, Hospital, Bakgård

Gustav Brosing

St. Jørgen Hospital. Fotografert fra vest mot Kong Oscarsgate. T.v. sydfasaden av sykehuset.

Trebygning, Hospital

Gustav Brosing

St. Jørgen Hospital

By- og småsteder, Kirke, Hospital, Brostein, Trikkeskinner

Gustav Brosing

Hospitalkirken, St. Jørgen hospital

By- og småsteder, Kirke, Port, Hospital, Brostein, Trikkeskinner, Mur

Gustav Brosing

Hospitalkirken, St. Jørgen hospital

Kirke, Port, Hospital

Gustav Brosing

St. Jørgen Hospital

Port, Hospital

Gustav Brosing

Hospitalkirken, St. Jørgen hospital

Kirke, Port, Hospital

Gustav Brosing

Hospitalkirken, St. Jørgen hospital

Gatelys, Kirke, Hospital, Brostein, Trikkeskinner

Gustav Brosing

Hospitalkirken, St. Jørgen hospital

Folkemengde, Bunad, Kirke, Hospital

Gustav Brosing

Hospitalkirken, St. Jørgen hospital

Flagg, Kirke, Hospital, Barnevogn

Gustav Brosing

Hospitalkirken, St. Jørgen hospital

Kirke, Port, Hospital

Gustav Brosing

Hospitalkirken, St. Jørgen hospital

Folkemengde, Bunad, Kirke, Hospital

Gustav Brosing

St. Jørgen Hospital

Kvinne, Port, Hospital, Gjerde, Mur

Gustav Brosing

St. Jørgen Hospital, inngang.

Kvinne, Port, Hospital, Gjerde, Mur

Gustav Brosing

St. Jørgen Hospital

Gutt, Kirke, Hospital, Barnevogn

Gustav Brosing

Hospitalkirken, St. Jørgen hospital

Folkemengde, Bunad, Kirke, Hospital

Gustav Brosing

Hospitalkirken, St. Jørgen hospital

Snø, Vinter, Kirke, Hospital

Gustav Brosing

Hospitalkirken, St. Jørgen hospital

By- og småsteder, Snø, Vinter, Kirke, Port, Hospital, Personbil, Hydrant

Olav Espevoll

[St. Jørgen hospital, interiør]

Interiør og innredning, Stol, Hospital, Bord, Benk, Lampe, Lysekrone, Jernovn

Ukjent

[St. Jørgen hospital, interiør]

Interiør og innredning, Stol, Hospital, Bord, Bordduk

Olav Espevoll

[St. Jørgen hospital, interiør]

Interiør og innredning, Hospital

Kong Oscarsgade, Bergen.

Postkort, Gate, Kirke, Hospital, Trehusbebyggelse by, Trikk

Moritz Kaland

INDGANGSPORTAL TIL ST. JØRGENS HOSPITAL I GASBELYSNING

Kunst, Hospital, Gasslykt

Moritz Kaland

ST. JØRGENS HOSPITAL I GASBELYSNING

Kunst, Hospital

Olaf Andreas Svanøe

Kong Oscars gade

Postkort, Gate, Hospital

A.J.K.

Kong Oscarsgade, Bergen

Postkort, Gate, Kirke, Hospital, Trikk

Olaf Andreas Svanøe

Kong Oscars gade

Postkort, Gate, Hospital, Fotografisk atelier

Johan von der Fehr

[Hagavik kysthospital i 1890-årene]

Bygninger, Naust, Hospital, Robåt, Sykehus, Strand, Roer

Ukjent

[Hagavik kysthospital i 1890-årene]

Landskap, Oversiktsbilde, Bygninger, Hospital, Sykehus

[Lungegårdshospitalet]

Lepra, Hospital, Sykehus

Johan von der Fehr

[Kysthospitalet i Hagavik]

Landskap, Oversiktsbilde, Bygninger, Hospital

Johan von der Fehr

[Kysthospitalet i Hagavik]

Bygninger, Naust, Hospital, Robåt, Strand

Ukjent

[Møllendal sindssykeasyl, Møllendalsveien 69]

Bolighus, Hospital, Mentalsykehus, Tregjerde

Marcus Selmer

Parti ved Lungegaardsvannet

Oversiktsbilde, Hospital