Hospital 88


Gustav Brosing

St. Jørgen

1957-06-17

Trehusbebyggelse by, Uthus, Gårdsplass, Hellestein, Hospital

Gustav Brosing

St. Jørgen

1957-06-17

Trehusbebyggelse by, Gårdsplass, Hellestein, Hospital

Gustav Brosing

St. Jørgen

1957-06-17

Jente, Trehusbebyggelse by, Gårdsplass, Hellestein, Hospital, Sommerkjole

Gustav Brosing

St. Jørgen Hospital

Trebygning, Gatelys, Brostein, Hospital, Port

Gustav Brosing

St. Jørgen Hospital

Hospital, Port, Mur, Gjerde

Gustav Brosing

Hospitalkirken, St. Jørgen hospital

1957-09-08

Kirke, Hospital, Trikkeskinner, Port, Hydrant

Gustav Brosing

Hospitalkirken, St. Jørgen hospital

1957-09-08

Kirke, Hospital, Trikkeskinner, Port

Gustav Brosing

Hospitalkirken, St. Jørgen hospital

Kirke, Gårdsplass, Hospital

Gustav Brosing

St. Jørgen Hospital sett fra vest ved gjerdet mot Marken

Trebygning, Trehusbebyggelse by, Hospital

Gustav Brosing

St. Jørgen Hospital. Husene syd for kirken mot Kong Oscarsgate.

Trebygning, By- og småsteder, Trehusbebyggelse by, Hospital, Benk

Gustav Brosing

St. Jørgen Hospital. Vaskehus, litt av vognskjulet til høyre.

Trebygning, Hospital, Tønne, Vaskeri

Gustav Brosing

St. Jørgen Hospital sett fra øst fra porten ved Kong Oscarsgate.

Trebygning, Hospital, Port, Gjerde

Gustav Brosing

St. Jørgen Hospital. Sykehusbygningen sett fra sydvest.

Trebygning, By- og småsteder, Kvinne, Hellestein, Hospital, Port

Gustav Brosing

St. Jørgen Hospital. Vaske- og bryggerhuset.

Trebygning, Hospital, Vaskeri, Bryggerhus

Gustav Brosing

St. Jørgen Hospital sett fra syd.

Trebygning, Hospital

Gustav Brosing

St. Jørgen Hospital fra baksiden.

Hospital, Bakgård

Gustav Brosing

St. Jørgen Hospital sett fra baksiden.

Trebygning, Hospital, Bakgård

Gustav Brosing

St. Jørgen Hospital. Fotografert fra vest mot Kong Oscarsgate. T.v. sydfasaden av sykehuset.

Trebygning, Hospital

Gustav Brosing

St. Jørgen Hospital

By- og småsteder, Kirke, Brostein, Hospital, Trikkeskinner

Gustav Brosing

Hospitalkirken, St. Jørgen hospital

By- og småsteder, Kirke, Brostein, Hospital, Trikkeskinner, Port, Mur

Gustav Brosing

Hospitalkirken, St. Jørgen hospital

Kirke, Hospital, Port

Gustav Brosing

St. Jørgen Hospital

Hospital, Port

Gustav Brosing

Hospitalkirken, St. Jørgen hospital

Kirke, Hospital, Port

Gustav Brosing

Hospitalkirken, St. Jørgen hospital

Kirke, Gatelys, Brostein, Hospital, Trikkeskinner

Gustav Brosing

Hospitalkirken, St. Jørgen hospital

Folkemengde, Kirke, Hospital, Bunad

Gustav Brosing

Hospitalkirken, St. Jørgen hospital

Flagg, Kirke, Barnevogn, Hospital

Gustav Brosing

Hospitalkirken, St. Jørgen hospital

Kirke, Hospital, Port

Gustav Brosing

Hospitalkirken, St. Jørgen hospital

Folkemengde, Kirke, Hospital, Bunad

Gustav Brosing

St. Jørgen Hospital

Kvinne, Hospital, Port, Mur, Gjerde

Gustav Brosing

St. Jørgen Hospital, inngang.

Kvinne, Hospital, Port, Mur, Gjerde

Gustav Brosing

St. Jørgen Hospital

Gutt, Kirke, Barnevogn, Hospital

Gustav Brosing

Hospitalkirken, St. Jørgen hospital

Folkemengde, Kirke, Hospital, Bunad

Gustav Brosing

Hospitalkirken, St. Jørgen hospital

Snø, Kirke, Hospital, Vinter

Gustav Brosing

Hospitalkirken, St. Jørgen hospital

By- og småsteder, Snø, Kirke, Hospital, Personbil, Port, Hydrant, Vinter

Olav Espevoll

[St. Jørgen hospital, interiør]

Stol, Bord, Hospital, Interiør, Benk, Lampe, Lysekrone, Jernovn

Ukjent

[St. Jørgen hospital, interiør]

Stol, Bord, Hospital, Interiør, Bordduk

Olav Espevoll

[St. Jørgen hospital, interiør]

Hospital, Interiør

Kong Oscarsgade, Bergen.

Postkort, Gate, Kirke, Trehusbebyggelse by, Hospital, Trikk

Moritz Kaland

INDGANGSPORTAL TIL ST. JØRGENS HOSPITAL I GASBELYSNING

Kunst, Hospital, Gasslykt

Moritz Kaland

ST. JØRGENS HOSPITAL I GASBELYSNING

Kunst, Hospital

Olaf Andreas Svanøe

Kong Oscars gade

Postkort, Gate, Hospital

A.J.K.

Kong Oscarsgade, Bergen

Postkort, Gate, Kirke, Hospital, Trikk

Olaf Andreas Svanøe

Kong Oscars gade

Postkort, Gate, Hospital, Fotografisk atelier

Johan von der Fehr

[Hagavik kysthospital i 1890-årene]

Naust, Bygninger, Sykehus, Strand, Hospital, Robåt, Roer

Ukjent

[Hagavik kysthospital i 1890-årene]

Landskap, Oversiktsbilde, Bygninger, Sykehus, Hospital

[Lungegårdshospitalet]

Lepra, Sykehus, Hospital

Johan von der Fehr

[Kysthospitalet i Hagavik]

Landskap, Oversiktsbilde, Bygninger, Hospital

Johan von der Fehr

[Kysthospitalet i Hagavik]

Naust, Bygninger, Strand, Hospital, Robåt

Ukjent

[Møllendal sindssykeasyl, Møllendalsveien 69]

Bolighus, Mentalsykehus, Hospital, Tregjerde

K. Knudsen & Co.

[Lungegårdshospitalet]

Hage, Hospital