Bergen 1842


Love for det Harmoniske selskab i Bergen

1800-tallet, Bergen, Kulturhistorie, Musikkhistorie, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, Symfoniorkester

Love for "Musikforeningen Harmonien", Bergen

Bergen, Kulturhistorie, Musikkhistorie, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, Symfoniorkester, 1900-tallet

Love for Musikselskabet "Harmonien" : vedtatt på generalforsamlingen 7. desbr. 1920 og approbert av Bergens formannskap 16. desbr. 1920 : senere forandringer approbert av Bergens formannskap

Bergen, Kulturhistorie, Musikkhistorie, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, Symfoniorkester, 1900-tallet

Jeg fandt mig en hyrdinde. Jeg gik engang i lunden : to smukke viser

Bergen, Norge, Skillingsviser

Ny bergensk spadseersang. Nordlands bondestand : to kjække viser

Bergen, Norge, Skillingsviser

2 morsomme viser: Hr. Mathiesen paa "Apollo-Salonen". En fornuftig bondepige

Bergen, Norge, Skillingsviser

Fågelns visa ; O sommer skjøn ; Pelles Stockholms-reise : (3 smukke viser)

Bergen, Norge, Skillingsviser

4 smukke Sømandsviser

Bergen, Norge, Skillingsviser

A. Strunk

Fortegnelse over Portraiter af Ludwig Holberg

Bergen, Portrett

Ukjent

Bergens Byes og Det Hanse-Stædiske Contoirs samt Eendeel Bergens Byes PrivilegierBarber- Laughs Articler og Trundhiems med Bergens byes om de 4re Søelehnes Handel Passerede ældgamle Domme og Previlegier fra Anno 1592 , Barber- Laughs Articler og Trundhiems med Bergens byes om de 4re Søelehnes Handel Passerede ældgamle Domme og Previlegier fra Anno 1592.

Bergen, Privilegier vedk., Bergenske laugs-privilegier, Bergen vedk, Lover, Tyske kontor i Bergen vedk., Handelshistorie vedk., Handel vedk., Prekener, Testamenter, Tyske kontor, Hansatiden, Hanseatene, Bergens byes privilegier, Tyske kontors (Bergen) privilegier, Trondhjems byes privilegier

Ukjent

Privilegier og Forordninger for Bergens By og de Kontorske fra 1285 – 1607

Bergen, Privilegier vedk., Bergen vedk, Lover, Tyske kontor i Bergen vedk., Testamenter, Tyske kontor, Hansatiden, Hanseatene, Bergens byes privilegier, Tyske kontors (Bergen) privilegier

Ukjent

Justitz-Protocol for Breds-Gaards-Retten paa Handels-Contoiret i Bergen. 1787 – 1830

1800-tallet, Bergen, 1700-tallet, Lover, Tyske kontor i Bergen vedk., Nordlandshandel, Retsprotokoller, Dommer, Justitsprotokol for Bredsgaarden

Ukjent

Grundebog over alle Grunder i Bergen med forklaring hos de som Nogen sig for Odel og Eye eller Pro Officio tilholder de Øvrige følger Manufactur Huuset Efter hans kongelig Mayest’s Allernaadigste Brev.

Bergen, 1600-tallet, 1700-tallet, Bergen vedk, Jordegods og jordebøker vedk., Jordebøker, Kataloger (registre, fortegnelser o. l.), Topografi, Grunnbok, Grunnbok Bergen, Manufacturhuset i Bergen vedk., Grundebøker

Ukjent

Protocol For Det Bergenske Skydeselskab, 1790-1824.

1800-tallet, Bergen, Kulturhistorie, 1700-tallet, Bergen vedk, Fiskerier vedk., Skytterlag, Bergenske skydeselskap, Protokol for Det bergenske skyteselskap, 1790 – 1824

Edvard Edvardsen

Bergens Beskrivelse

1674-03-08

Bergen, Norge, Historie, Historisk-antikvariske skrifter, Genealogi vedk., Lover, Topografi, Lokalhistorie, Bergens byes privilegier, Hordaland, Bergens beskrivelse av Edvard Edvardsen

Hilbrandt Meyer; Willum Bolle Luxdorff

Det bergenske Opløb i 1765. En Samling Aktstykker

1765

Bergen, Kulturhistorie, Norge, Brev, Historie, 1700-tallet, Juridisk literatur, Bergen vedk, Meyers manuskripter, Lokalhistorie, Hordaland, Opløbet i Bergen, 1765, Enevoldstiden, Striler, Bondeoppstand, Strilekrigen, Opprør, Extraskatten og opløpet i Bergen, 1765, Nordhordland, Bergenske opløp 1765

Bakerlauget

Bakerlaugets Forhandlingsprotokol 1683-1724 og Kopibok 1703-1767

Bergen, Laug, Laugsvesen, 1600-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug, 1700-tallet

Bakerlauget

Bakerlaugets Forhandlingsprotokol 1725-1749 og Kopibok 1814-1834

1800-tallet, Bergen, Laug, Laugsvesen, Bakerlauget, Bergens bakerlaug, 1700-tallet

Bakerlauget

Bager-Laugets protocol. 1749-1830

1800-tallet, Bergen, Laug, Laugsvesen, Bakerlauget, Bergens bakerlaug, 1700-tallet

Bakerlauget

Bakerlaugets forhandlingsprotokol 1839-1895

1800-tallet, Bergen, Laug, Laugsvesen, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Glarmesterlauget i Bergen

Indkomne brever m.m. 1745 - 1869

1864-01-28

1800-tallet, Bergen, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier vedk.

Gullsmedlauget

Guldsmedlaugets Forhandlingsprotokol 1568 – 1724

Bergen, Laug, Laugsvesen, 1600-tallet, 1700-tallet, 1500-tallet

Gullsmedlauget

Guldsmedlaugets Forhandlingsprotokol 1725-1870

1800-tallet, Bergen, 1700-tallet, Laug, Laugsvesen

Gullsmedlauget

Oldermandens protokol 1683-1798

Bergen, 1700-tallet, Laug, Laugsvesen, 1600-tallet

Gullsmedlauget

Regnskabsbog 1694-1839

1800-tallet, Bergen, 1700-tallet, Laug, Laugsvesen, 1600-tallet

Gullsmedlauget

Regnskabsbog 1694-1839

1839-09-04

1800-tallet, Bergen, Laug, Laugsvesen

Gullsmedlauget

Regnskabsbog 1694-1839

1838-09-22

1800-tallet, Bergen, Laug, Laugsvesen

Gullsmedlauget

Regnskabsbog for Guldsmedsvendenes Fattigbøsse 1752-1881

1800-tallet, Bergen, 1700-tallet, Laug, Laugsvesen, Svenner, Svender

Forhandlingsprotokol 1707 - 1798

Bergen, 1700-tallet, Knapmagerlauget, Knappmakerlauget

Kongelige Artikler Knapmager Lauget vedkommende.

Bergen, 1600-tallet, Knapmagerlauget, Knappmakerlauget

Et hefte indeholdende: Avskrift av dokumenter vedk. lauget 1721 Regnskapsbok vedk. sykeladen 1725 - 1772.

Bergen, 1700-tallet, Knapmagerlauget, Knappmakerlauget, Sykeladen

Conventions-Plan med forslag til "Et liig Fundas for Knapmagerlaugets Mestre, " dat. 1/1 1791.

1791-01-01

Bergen, 1700-tallet, Knapmagerlauget, Knappmakerlauget, Sykeladen

Forhandlingsprotokoll 1744-1840

1800-tallet, Bergen, 1700-tallet, Kobbersmedelauget i Bergen, Kobbersmed

Forhandlingsprotokol (over møder, hvor ikke Magistratpersoner deltog) 1829 - 1839.

1800-tallet, Bergen, Kobbersmedelauget i Bergen, Kobbersmed

Oldermandens daglige journal 1744 - 1862. (Svendene vedk.)

1800-tallet, Bergen, 1700-tallet, Kobbersmedelauget i Bergen, Kobbersmed

Kopibok 1831 - 1841.

1800-tallet, Bergen, Kobbersmedelauget i Bergen, Kobbersmed

Protokol over indførte Lærekontrakter 1743 - 1867.

1800-tallet, Bergen, 1700-tallet, Kobbersmedelauget i Bergen, Kobbersmed

Laugsartikler for Kobbersmedene i Kjøbenhavn, av 25/9 1741. [Avskrift]. - Forordning av 4/1 1751. [Trykt].

Bergen, 1700-tallet, Kobbersmedelauget i Bergen, Kobbersmed

Kaabersvendernes [regnskaps] Bog. 1744-1866

1800-tallet, Bergen, 1700-tallet, Kobbersmedelauget i Bergen, Kobbersmed

Christian 6tes bevilgn. At oprette Laug for Kobbersmedene i Bergen, dat. 31/1 1744.

1744-01-31

Bergen, 1700-tallet, Kobbersmedelauget i Bergen, Kobbersmed, Christian VI