Bergen 1860


Love for det Harmoniske selskab i Bergen

1800-tallet, Bergen, Kulturhistorie, Musikkhistorie, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, Symfoniorkester

Love for "Musikforeningen Harmonien", Bergen

Bergen, Kulturhistorie, Musikkhistorie, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, Symfoniorkester, 1900-tallet

Love for Musikselskabet "Harmonien" : vedtatt på generalforsamlingen 7. desbr. 1920 og approbert av Bergens formannskap 16. desbr. 1920 : senere forandringer approbert av Bergens formannskap

Bergen, Kulturhistorie, Musikkhistorie, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, Symfoniorkester, 1900-tallet

Ny bergensk spadseersang. Nordlands bondestand : to kjække viser

Bergen, Norge, Skillingsviser

2 morsomme viser: Hr. Mathiesen paa "Apollo-Salonen". En fornuftig bondepige

Bergen, Norge, Skillingsviser

Fågelns visa ; O sommer skjøn ; Pelles Stockholms-reise : (3 smukke viser)

Bergen, Norge, Skillingsviser

En Lystig vise om bonden der solgte smør og ingen penge fik. Norsk skjæmte-vise

Bergen, Norge, Skillingsviser

Brand! :jobber-visen 1916 (Jobbing har det vært i by'n, aa, Gud bevare os ...)

Bergen, Norge, Skillingsviser

En Liden mindesang om drengen Erik Ingebrigtsen Helle

Bergen, Norge, Skillingsviser

En Meget smuk nye vise

Bergen, Norge, Skillingsviser

En Munter vise om forandret klædedragt

Bergen, Norge, Skillingsviser

En Ny kjærligheds-vise

Bergen, Norge, Skillingsviser

Jeremias Samuelson. Bykle

En smuk Kjærlighedsvise : Ludvig og Salima. Tydskernes Grusomhed i Frankrige

Bergen, Norge, Skillingsviser

En Sørgelig kjærlighedsvise om en rig adelsmands datter og en ung sømand

Bergen, Norge, Skillingsviser

Hardanger-visen: En ny kjærlighedsvise. De siamesiske tvillinger

Bergen, Norge, Skillingsviser

Hurra, Peter! eller evig moro for en skomagerdreng

Bergen, Norge, Skillingsviser

Jernbanevisen. Bergen-Kristiania

Bergen, Norge, Skillingsviser

Sangen om "Lusitania" som blev torpederet den 7de mai 1915 hvorved 1500 mennesker omkom

Bergen, Norge, Skillingsviser

Sangen om Noah ark, eller Barakkebyen

Bergen, Norge, Skillingsviser, Brann

Sangen om den store brand den 15. januar 1916

Bergen, Norge, Skillingsviser

To smukke viser: Til dig min søde pige, og Fyrsten og Slaven

Bergen, Norge, Skillingsviser

Tre aldeles nye viser: En ny vise. Den italienske piges klage. Til sjømanden

Bergen, Norge, Skillingsviser

A. Strunk

Fortegnelse over Portraiter af Ludwig Holberg

Bergen, Portrett

Ukjent

Bergens Byes og Det Hanse-Stædiske Contoirs samt Eendeel Bergens Byes PrivilegierBarber- Laughs Articler og Trundhiems med Bergens byes om de 4re Søelehnes Handel Passerede ældgamle Domme og Previlegier fra Anno 1592 , Barber- Laughs Articler og Trundhiems med Bergens byes om de 4re Søelehnes Handel Passerede ældgamle Domme og Previlegier fra Anno 1592.

Bergen, Privilegier vedk., Bergenske laugs-privilegier, Bergen vedk, Lover, Tyske kontor i Bergen vedk., Handelshistorie vedk., Handel vedk., Prekener, Testamenter, Tyske kontor, Hansatiden, Hanseatene, Bergens byes privilegier, Tyske kontors (Bergen) privilegier, Trondhjems byes privilegier

Ukjent

Privilegier og Forordninger for Bergens By og de Kontorske fra 1285 – 1607

Bergen, Privilegier vedk., Bergen vedk, Lover, Tyske kontor i Bergen vedk., Testamenter, Tyske kontor, Hansatiden, Hanseatene, Bergens byes privilegier, Tyske kontors (Bergen) privilegier

Ukjent

Justitz-Protocol for Breds-Gaards-Retten paa Handels-Contoiret i Bergen. 1787 – 1830

1800-tallet, Bergen, 1700-tallet, Lover, Tyske kontor i Bergen vedk., Nordlandshandel, Retsprotokoller, Dommer, Justitsprotokol for Bredsgaarden

Ukjent

Grundebog over alle Grunder i Bergen med forklaring hos de som Nogen sig for Odel og Eye eller Pro Officio tilholder de Øvrige følger Manufactur Huuset Efter hans kongelig Mayest’s Allernaadigste Brev.

Bergen, 1600-tallet, 1700-tallet, Bergen vedk, Jordegods og jordebøker vedk., Jordebøker, Kataloger (registre, fortegnelser o. l.), Topografi, Grunnbok, Grunnbok Bergen, Manufacturhuset i Bergen vedk., Grundebøker

Ukjent

Protocol For Det Bergenske Skydeselskab, 1790-1824.

1800-tallet, Bergen, Kulturhistorie, 1700-tallet, Bergen vedk, Fiskerier vedk., Skytterlag, Bergenske skydeselskap, Protokol for Det bergenske skyteselskap, 1790 – 1824

Edvard Edvardsen

Bergens Beskrivelse

1674-03-08

Bergen, Norge, Historie, Historisk-antikvariske skrifter, Genealogi vedk., Lover, Topografi, Lokalhistorie, Bergens byes privilegier, Hordaland, Bergens beskrivelse av Edvard Edvardsen

Hilbrandt Meyer; Willum Bolle Luxdorff

Det bergenske Opløb i 1765. En Samling Aktstykker

1765

Bergen, Kulturhistorie, Norge, Brev, Historie, 1700-tallet, Juridisk literatur, Bergen vedk, Meyers manuskripter, Lokalhistorie, Hordaland, Opløbet i Bergen, 1765, Enevoldstiden, Striler, Bondeoppstand, Strilekrigen, Opprør, Extraskatten og opløpet i Bergen, 1765, Nordhordland, Bergenske opløp 1765

Bakerlauget

Bakerlaugets Forhandlingsprotokol 1683-1724 og Kopibok 1703-1767

Bergen, Laug, Laugsvesen, 1600-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug, 1700-tallet

Bakerlauget

Bakerlaugets Forhandlingsprotokol 1725-1749 og Kopibok 1814-1834

1800-tallet, Bergen, Laug, Laugsvesen, Bakerlauget, Bergens bakerlaug, 1700-tallet

Bakerlauget

Bager-Laugets protocol. 1749-1830

1800-tallet, Bergen, Laug, Laugsvesen, Bakerlauget, Bergens bakerlaug, 1700-tallet

Bakerlauget

Bakerlaugets forhandlingsprotokol 1839-1895

1800-tallet, Bergen, Laug, Laugsvesen, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Glarmesterlauget i Bergen

Indkomne brever m.m. 1745 - 1869

1864-01-28

1800-tallet, Bergen, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier vedk.

Gullsmedlauget

Guldsmedlaugets Forhandlingsprotokol 1568 – 1724

Bergen, Laug, Laugsvesen, 1600-tallet, 1700-tallet, 1500-tallet

Gullsmedlauget

Guldsmedlaugets Forhandlingsprotokol 1725-1870

1800-tallet, Bergen, 1700-tallet, Laug, Laugsvesen

Gullsmedlauget

Oldermandens protokol 1683-1798

Bergen, 1700-tallet, Laug, Laugsvesen, 1600-tallet

Gullsmedlauget

Regnskabsbog 1694-1839

1800-tallet, Bergen, 1700-tallet, Laug, Laugsvesen, 1600-tallet