Bergen 1722


Love for det Harmoniske selskab i Bergen

1800-tallet, Bergen, Kulturhistorie, Musikkhistorie, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, Symfoniorkester

Love for "Musikforeningen Harmonien", Bergen

Bergen, Kulturhistorie, Musikkhistorie, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, Symfoniorkester, 1900-tallet

Love for Musikselskabet "Harmonien" : vedtatt på generalforsamlingen 7. desbr. 1920 og approbert av Bergens formannskap 16. desbr. 1920 : senere forandringer approbert av Bergens formannskap

Bergen, Kulturhistorie, Musikkhistorie, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, Symfoniorkester, 1900-tallet

A. Strunk

Fortegnelse over Portraiter af Ludwig Holberg

Bergen, Portrett

Ukjent

Privilegier og Forordninger for Bergens By og de Kontorske fra 1285 – 1607

Bergen, Privilegier vedk., Bergen vedk, Love, Tyske kontor i Bergen vedk., Testamenter, Tyske kontor, Hansatiden, Hanseatene, Bergens byes privilegier, Tyske kontors (Bergen) privilegier

Hilbrandt Meyer; Willum Bolle Luxdorff

Det bergenske Opløb i 1765. En Samling Aktstykker

1765

Bergen, Kulturhistorie, Norge, Brev, Historie, 1700-tallet, Juridisk literatur, Bergen vedk, Meyers manuskripter, Lokalhistorie, Opløbet i Bergen, 1765, Enevoldstiden, Striler, Hordaland, Bondeoppstand, Strilekrigen, Opprør, Extraskatten og opløpet i Bergen, 1765, Nordhordland, Bergenske opløp 1765

Bakerlauget

Bakerlaugets Forhandlingsprotokol 1683-1724 og Kopibok 1703-1767

Bergen, Laug, Laugsvesen, 1600-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug, 1700-tallet

Bakerlauget

Bakerlaugets Forhandlingsprotokol 1725-1749 og Kopibok 1814-1834

1800-tallet, Bergen, Laug, Laugsvesen, Bakerlauget, Bergens bakerlaug, 1700-tallet

Bakerlauget

Bager-Laugets protocol. 1749-1830

1800-tallet, Bergen, Laug, Laugsvesen, Bakerlauget, Bergens bakerlaug, 1700-tallet

Bakerlauget

Bakerlaugets forhandlingsprotokol 1839-1895

1800-tallet, Bergen, Laug, Laugsvesen, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Glarmesterlauget i Bergen

Indkomne brever m.m. 1745 - 1869

1864-01-28

1800-tallet, Bergen, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier vedk.

Gullsmedlauget

Guldsmedlaugets Forhandlingsprotokol 1568 – 1724

Bergen, Laug, Laugsvesen, 1600-tallet, 1700-tallet, 1500-tallet

Gullsmedlauget

Guldsmedlaugets Forhandlingsprotokol 1725-1870

1800-tallet, Bergen, 1700-tallet, Laug, Laugsvesen

Gullsmedlauget

Oldermandens protokol 1683-1798

Bergen, 1700-tallet, Laug, Laugsvesen, 1600-tallet

Gullsmedlauget

Regnskabsbog 1694-1839

1800-tallet, Bergen, 1700-tallet, Laug, Laugsvesen, 1600-tallet

Gullsmedlauget

Regnskabsbog 1694-1839

1839-09-04

1800-tallet, Bergen, Laug, Laugsvesen

Gullsmedlauget

Regnskabsbog 1694-1839

1838-09-22

1800-tallet, Bergen, Laug, Laugsvesen

Gullsmedlauget

Regnskabsbog for Guldsmedsvendenes Fattigbøsse 1752-1881

1800-tallet, Bergen, 1700-tallet, Laug, Laugsvesen, Svenner, Svender

Forhandlingsprotokol 1707 - 1798

Bergen, 1700-tallet, Knapmagerlauget, Knappmakerlauget

Kgl. Artikler knapmakerlauget vedk. av 23/12 1681, 6/5 1682 samt 7/11 1685 m.m

Bergen, 1600-tallet, Knapmagerlauget, Knappmakerlauget

Et hefte indeholdende: Avskrift av dokumenter vedk. lauget 1721 Regnskapsbok vedk. sykeladen 1725 - 1772.

Bergen, 1700-tallet, Knapmagerlauget, Knappmakerlauget, Sykeladen

Conventions-Plan med forslag til "Et liig Fundas for Knapmagerlaugets Mestre, " dat. 1/1 1791.

1791-01-01

Bergen, 1700-tallet, Knapmagerlauget, Knappmakerlauget, Sykeladen

Forhandlingsprotokoll 1744-1840

1800-tallet, Bergen, 1700-tallet, Kobbersmedelauget i Bergen, Kobbersmed

Forhandlingsprotokol (over møder, hvor ikke Magistratpersoner deltog) 1829 - 1839.

1800-tallet, Bergen, Kobbersmedelauget i Bergen, Kobbersmed

Oldermandens daglige journal 1744 - 1862. (Svendene vedk.)

1800-tallet, Bergen, 1700-tallet, Kobbersmedelauget i Bergen, Kobbersmed

Kopibok 1831 - 1841.

1800-tallet, Bergen, Kobbersmedelauget i Bergen, Kobbersmed

Protokol over indførte Lærekontrakter 1743 - 1867.

1800-tallet, Bergen, 1700-tallet, Kobbersmedelauget i Bergen, Kobbersmed

Laugsartikler for Kobbersmedene i Kjøbenhavn, av 25/9 1741. [Avskrift]. - Forordning av 4/1 1751. [Trykt].

Bergen, 1700-tallet, Kobbersmedelauget i Bergen, Kobbersmed

Kaabersvendernes [regnskaps] Bog. 1744-1866

1800-tallet, Bergen, 1700-tallet, Kobbersmedelauget i Bergen, Kobbersmed

Christian 6tes bevilgn. At oprette Laug for Kobbersmedene i Bergen, dat. 31/1 1744.

1744-01-31

Bergen, 1700-tallet, Kobbersmedelauget i Bergen, Kobbersmed, Christian VI

Frederik V's konfirmasjon av laugets privilegier datert 18. november 1746.

1746-11-18

Bergen, 1700-tallet, Kobbersmedelauget i Bergen, Kobbersmed, Frederik V

Utskrift av Bergens kobbersmedlaugs protokoll datert 11. juni 1833

1833-06-11

1800-tallet, Bergen, Kobbersmedelauget i Bergen, Kobbersmed

Bergens magistrats brev av 19 november 1795

1795-11-19

Bergen, 1700-tallet, Kobbersmedelauget i Bergen, Kobbersmed

Christian VI's reskript av 25. januar 1743

1743-01-25

Bergen, 1700-tallet, Kobbersmedelauget i Bergen, Kobbersmed, Christian VI

Regnskap

1800-tallet, Bergen, Kobbersmedelauget i Bergen, Kobbersmed

Statutter

1800-tallet, Bergen, Kobbersmedelauget i Bergen, Kobbersmed

Kvittering

1880-11-13

1800-tallet, Bergen, Kobbersmedelauget i Bergen, Kobbersmed

1886-03-13

1800-tallet, Bergen, Kobbersmedelauget i Bergen, Kobbersmed

Kvittering

1859-03-01

1800-tallet, Bergen, Kobbersmedelauget i Bergen, Kobbersmed

Kvittering

1859-02-12

1800-tallet, Bergen, Kobbersmedelauget i Bergen, Kobbersmed

Kvittering

1859-02-04

1800-tallet, Bergen, Kobbersmedelauget i Bergen, Kobbersmed

Forhandlingsprotokoll for kobbersmedmesternes begravelsesforening. 1859

1800-tallet, Bergen, Kobbersmedelauget i Bergen, Kobbersmed

Hovedbok 1859 - 1880 for Kobbersmedmestrenes Begravelses-for

1800-tallet, Bergen, Kobbersmedelauget i Bergen, Kobbersmed

Kassabok 1859 - 1897 for Kobbersmedmestrenes Begravelses-for.

1800-tallet, Bergen, Kobbersmedelauget i Bergen, Kobbersmed

Forhandlingsprotokol 1743 - 1869

1800-tallet, Bergen, 1700-tallet, Malermesterlauget

Protokol over indførte Lærekontrakter 1743 - 1778

Bergen, 1700-tallet, Malermesterlauget