Utlodningshus 8


Olai Schumann Olsen

[Sangernes Utlodningshus ved Lille Lungegårdsvanner. Landssangerstevnet 1926]

Jernbanestasjon, By- og småsteder, Bolighus, Vann, Gjenreising og sanering, Brakker, Utlodningshus

Olai Schumann Olsen

[Sangernes Utlodningshus ved Lille Lungegårdsvanner. Landssangerstevnet 1926]

Bolighus, Gjenreising og sanering, Utlodningshus

Olai Schumann Olsen

[Mandssangerforeningen "Freya" sitt utlodningshus som var utstilt i Rådhusgaten]

Bolighus, Gjenreising og sanering, Utlodningshus

Olai Schumann Olsen

[Mandssangerforeningen "Freya" sitt utlodningshus som var utstilt i Rådhusgaten]

Bolighus, Gjenreising og sanering, Utlodningshus

Olai Schumann Olsen

[Mandssangerforeningen "Freya" sitt utlodningshus som var utstilt i Rådhusgaten]

Bolighus, Gjenreising og sanering, Utlodningshus

Olai Schumann Olsen

[Mandssangerforeningen "Freya" sitt utlodningshus som var utstilt i Rådhusgaten]

Bolighus, Gjenreising og sanering, Utlodningshus

Olai Schumann Olsen

[Landssangerstevnet 1926]

Bolighus, Tregjerde, Gjenreising og sanering, Utlodningshus

Olai Schumann Olsen

[Landssangerstevnet 1926]

Bolighus, Tregjerde, Gjenreising og sanering, Utlodningshus