Maskinforretninger 5


Atelier KK

[Bryggen]

Hestekjerre, Gate, Gatelys, Lastebil, Forretningsgård, Manufakturhandel, Musikkhandel, Trekjørel, Karnapp, Manufakturforretninger, Dampskibsekspeditioner, Musikaliehandlere, Støpegodshandel, Maskinforretninger

Atelier KK

[Eksteriør fra en del av Bryggen ca. 1925]

Vindu, Statue, Forretningsgård, Veggur, Jernvarehandel, Jernvarehandlere, Maskinforretninger

Atelier KK

[Eksteriør fra en del av Bryggen ca. 1925]

Gate, Vindu, Statue, Forretningsgård, Veggur, Jernvarehandel, Jernvarehandlere, Maskinforretninger

Atelier KK

Bergen 1926.

Oversiktsbilde, By- og småsteder, Postkort, Gate, Gjenreising og sanering, Gatelys, Snø, Forretningsgård, Brakker, Maskinforretninger

Olai Schumann Olsen

Strandgaten 115

By- og småsteder, Postkontor, Trehusbebyggelse by, Katt, Reklameskilt, Gatedør, Skipshandel, Skibshandlere, Maskinforretninger, Maskinforretning