Barnehagetante 3


Gustav Brosing

[Barneasylet, frk. Haagensen]

Barn, Barneklær, Barnehage, Barn i grupper, Barnehagebarn, Barnehagetante

Gustav Brosing

[Bergens Barneasyl på utflukt]

Barneklær, Barn i grupper, Barnehagebarn, Barnehagetante

Atelier KK

[Barn og ansatt ved Bergens Barneasyl]

Kvinne, Kvinner i arbeid, Jente, Barn i lek, Barnehage, Barnehagetante