Bergens deputerede borgere 0

Samlinger knyttet til Bergens deputerede borgere

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0534
  • ubb-ms-0964