Krigshospital 2


C. W. Røsner

Brev fra C. W. Røsner til Hagbert Falsen 19. januar 1826

1826-01-19

Obligasjon, Gjeld, 1800-tallet, Gårder, Eiendom, Statskasse, Krigshospital

Hagbarth Falsen

Generalprokutør Falsens Regnskaper

Obligasjon, Panteobligasjon, 1800-tallet, Gård, Salg, Skjøte, Lønn, Næringsskatt, Brannkontigent, Forsikring, Kadett, Skatt, Skyld, Formueskatt, Enkekassen, Fattigskatt, Krigshospital, Skatteseddel, Leiekontrakt