Fengsel 20


Gustav Brosing

Manufakturhuset, Peter Motzfeldts gate 2

Skole, Fengsel, Murhus, Barnehjem

Gustav Brosing

Manufakturhuset, Peter Motzfeldts gate 2

Skole, Fengsel, Murhus, Steinhelle, Museum, Park, Barnehjem

Gustav Brosing

Manufakturhuset, Peter Motzfeldts gate 2

Trebygning, Naust, Skole, Fengsel, Murhus, Barnehjem

[Fungerende Rådhus i 1920-årene og Bergen fengsel]

Fengsel, Tregjerde, Rådhus

Knud Knudsen

Parti af Stavanger

Fengsel, Trehusbebyggelse by, Domkirke

Knud Knudsen

Bodsfængslet i Kristiania

By- og småsteder, Vei, Fengsel, Tregjerde

Knud Knudsen

Parti av Stavanger.

By- og småsteder, Kirke, Fengsel

Atelier KK

[Påbygging av Bergen Kretsfengsel 1920]

Gate, Fengsel, Byggeplass, Tregjerde, Stillas

Atelier K. Knudsen

[Bergen kretsfengsel]

Fengsel, Mur

Atelier KK

[Interiør, Bergen kretsfengsel]

Mann, Fengsel, Korridor

Atelier KK

[Interiør, Bergens kretsfengsel]

Bok, Fengsel, Bord, Benk, Fengselcelle

Atelier KK

[Bergen kretsfengsel]

Fengsel, Krakk, Verktøy, Snekkerverksted, Høvelbenk

Jacob de Lange

Jacob de Lange's Brevbok, skrevet om bord i det engelske Prisonskib Irresistable aar 1810.

Kulturhistorie, Reisebeskrivelser, Reiseskildringer, Brev, Søvæsen vedk., Reiser i utlandet vedk., Kapervirksomhet, Napoleonskrigene, Fengselsskip, Fengsel, Brevbok (Jacob de Langes) 1810

Marcus Selmer

[Valkendorfsgaten sett fra Torgallmenningen, mot fengselet]

Fengsel, Brostein, Allmenning, Kolonialforretning, Musikkforening

Widerøe's Flyveselskap A/S; Vilhelm Skappel

Bergen

1958-09-06

Oversiktsbilde, Fengsel, Buss, Brannstasjon, Rådhus, Flyfoto

Ralph L. Wilson

Malere paa stige

Bygninger, Fengsel, Stige, Arbeider, Maler

Ralph L. Wilson

Malere paa stige

Bygninger, Fengsel, Stige, Arbeider, Maler

Ralph L. Wilson

Malere paa stige

Bygninger, Fengsel, Stige, Arbeider, Maler

Ralph L. Wilson

Malere paa stige

Bygninger, Fengsel, Stige, Arbeider, Maler

Ralph L. Wilson

Malere paa stige

Bygninger, Fengsel, Stige, Arbeider, Maler