Rørgate 44


G.E. Bonde

Fra Rörtransporten. Höyanger

1924-08-09

Trebro, Kraftproduksjon, Trallebane, Vannkraftutbygging, Rørgate

G.E. Bonde

Fra Rörgate. Höyanger

1924-08-09

Kraftproduksjon, Trallebane, Vannkraftutbygging, Rørgate

G.E. Bonde

Fra Jetlands-ang.

1924-08-09

Landskap, Vannkraftutbygging, Rørgate

Ninni Larsen

Vadheim

Fabrikk, Rørgate, Kraftstasjon

Leif Larsen

[Vannverk]

Foss, Rørgate, Vannverk

Ukjent

[Kloakk- og vannledning legges fra Formanns vei til Uren]

1922-05-22

Rør, Rørgate, El-, gass- og vannforsyning, Kloakkrør

Ingebrigt Lunde

Rørgaten Samnanger

Byggeplass, Rørgate, Kraftstasjon, Høyspentmast

Ingebrigt Lunde

Rörledning - Vaksdals Mölle

Bro, Rørgate

Atelier KK

Længdeprofil av Rørgaten

Vannkraftutbygging, Rørgate

Atelier KK

[A/S Den Norske Superfosfatfabrik, Knarrevik ca. 1918]

Fjord, Dampskip, Kaianlegg, Brakker, Kontor, Rørgate, Gjødningsstoffer, Kunstgjødsel-fabrikk, Sildoljefabrikker, Sildeoljefabrikk

Atelier KK

[Fabrikkområdet ved A/S Den Norske Superfosfatfabrik, Knarrevik ca. 1918]

Bolighus, Valmtak, Brakker, Rørgate, Boligfelt, Gjødningsstoffer, Kunstgjødsel-fabrikk

Atelier KK

[Fabrikkområdet til A/S Den Norske Superfosfatfabrik, Knarrevik ca. 1918]

Kaianlegg, Rørgate, Anleggsbane, Gjødningsstoffer, Kunstgjødsel-fabrikk, Sildoljefabrikker, Sildeoljefabrikk

Atelier KK

Admiminstrasjonsbygget til A/S Den Norske Superfosfatfabrik, Knarrevik ca. 1918

Vindu, Inngangsparti, Ark, Tak, Kontor, Rørgate, Gjødningsstoffer, Kunstgjødsel-fabrikk

Atelier KK

Knarrevik

Kaianlegg, Kontor, Rørgate, Gjødningsstoffer, Kunstgjødsel-fabrikk, Sildoljefabrikker, Sildeoljefabrikk

Atelier KK

[Parti fra Knarrevik, 1916]

1916-10-21

Bolighus, Rørgate, Gjødningsstoffer, Kunstgjødsel-fabrikk

Atelier KK

[Fra A/S Den Norske Superfosfatfabrik, Knarrevik 1916]

Bolighus, Industriutbygging, Rørgate, Gjødningsstoffer, Kunstgjødsel-fabrikk

Atelier KK

[Fra A/S Den Norske Superfosfatfabrik, Knarrevik]

Fjord, Kaianlegg, Kran, Skorstein, Brakker, Kontor, Rørgate, Gjødningsstoffer, Kunstgjødsel-fabrikk, Sildoljefabrikker, Sildeoljefabrikk

Atelier KK

[A/S Den Norske Superfosfatfabrik, Knarrevik 1916]

Kaianlegg, Bolighus, Rørgate, Havnesilo, Gjødningsstoffer, Kunstgjødsel-fabrikk, Sildoljefabrikker, Sildeoljefabrikk

Atelier KK

[Rørgate i tunnel, Herlandsfoss kraftverk]

Rørgate

Atelier KK

[Rør i tunnel, Herlandsfoss kraftverk]

Rørgate

Atelier KK

[Rør i tunnel, Herlandsfoss kraftverk]

Rørgate

Atelier KK

[Rør i tunnel, Herlandsfoss kraftverk]

Rørgate

Atelier KK

[Herlandsfoss kraftverk, Osterøy]

Bolighus, Valmtak, Løe, Rørgate, Kraftstasjon, Høyspentmast

Atelier KK

[Frøland kraftstasjon, Samnanger]

Fjell, Vann, Bolighus, Elektrisitetsverk, Offentlige kontorer, Rørgate, Kraftstasjon

Atelier KK

[Frøland kraftstasjon, Samnanger]

Fjell, Vann, Bolighus, Elektrisitetsverk, Offentlige kontorer, Rørgate, Kraftstasjon

Atelier KK

[Eksteriør av Frøland kraftstasjon med kapasitet 28.000 H.K.]

Inngangsparti, Fjell, Tårn, Elektrisitetsverk, Offentlige kontorer, Rørgate, Kraftstasjon

Atelier KK

[Rørgate, Dale Kraftstasjon]

1928-11-12

Trapp, Rørgate, Kraftstasjon

Atelier KK

[Rørgate, Dale Kraftstasjon]

1928-11-12

Trapp, Rørgate, Kraftstasjon

Atelier KK

[Rørgate, Dale Kraftstasjon]

1928-11-12

Trapp, Rørgate, Kraftstasjon

Atelier KK

[Fra Vaksdal, med rørgate]

1928-11-09

Bygd, Gård, Elv, Bolighus, Rørgate

Atelier KK

[Eksteriør av Frøland kraftstasjon med kapasitet 28.000 H.K.]

Inngangsparti, Fjell, Tårn, Elektrisitetsverk, Offentlige kontorer, Rørgate, Kraftstasjon

Atelier KK

[Frøland kraftstasjon, Samnanger]

Bygninger, Rørgate, Kraftstasjon

Atelier K. Knudsen

[Uten Tittel]

Rørgate, Kraftstasjon

Atelier K. Knudsen

[Uten Tittel]

Oversiktsbilde, Bolighus, Rørgate, Kraftstasjon

Knud Knudsen

[Parti ved Ulefos]

Foss, Elv, Rørgate, Demning

Knud Knudsen & Co.

Kraftstationen og Rörledningen i Tyssedal, Hardanger

Rørgate, Kraftstasjon

K. Knudsen & Co.

Kraftstationen i Tyssedal, Hardanger

Bygninger, Fjord, Rørgate, Kraftstasjon

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Industribygning]

Landskap, Industribygning, Rørgate, Vik

Ralph L. Wilson

Høyanger 1928 - Grieg, Hagelsteen

Mann, Arbeider, Rørgate, Taubane

Ralph L. Wilson

Munchen - Stipendiereisen

Rørgate

Ralph L. Wilson

Munchen - Stipendiereisen

Rørgate

Ralph L. Wilson

Munchen - Stipendiereisen

Rørgate

Ralph L. Wilson

Munchen - Stipendiereisen

Rørgate

Ralph L. Wilson

Munchen - Stipendiereisen

Tog, Rørgate