Krokkettbane 3


Gustav Emil Mohn

[Krokketspill]

Gruppe, Sommer, Krokket, Landsted, Krokkettkule, Krokkettbane

Gustav Emil Mohn

[Krokketspill]

Gruppe, Sommer, Krokket, Landsted, Krokkettkule, Krokkettbane

Atelier KK

[Krokketbane på villaeiendommen til Thorvald Halvorsen, Kleiven på Kråkenes]

1927-07-07

Kvinne, Hage, Tre, Steinmur, Krokkettbane