Lensmann 5


Ukjent

Ola Ohnstad

Mann, Mannsportrett, Lensmann

Ukjent

[Hermund Tvedt, 1842-1925. Lensmann i Jostedalen]

Lensmann

Ukjent

[Johannes Olsen Veseth, stortingsmann og lensmann. Haus. Visedikter]

Stortingsrepresentant, Dikter, Lensmann

Anthon Kalland

[Hjalmar Grape]

Mannsportrett, Visittkortfotografi, Lensmann

Johan von der Fehr

J. O. Veseth

Stortingsrepresentant, Lensmann