Illegalt arbeid 2


Leif M. Endresen

Illegalt arbeid. Sweetheart-apparat sendt fra England

Mann, Gutt, Radio, Illegalt arbeid

Leif M. Endresen

[Illegal lytting. "Sweethart" apparat fra England.]

Illegalt arbeid, Illegal radio