Tekstil 5


Jørgen Brunchorst; Hans Henrik Reusch; Jens Fredrik Schroeter; Gerhard Armauer Hansen; Jacob Johan Adolf Appelløf; Otto N. Witt; Augustin Bistrzycki; Otto Lehmann

Naturen. Nr. 4, April 1891, 15de. Aargang

Geologi, Medisin, Botanikk, Astronomi, Kjemi, Fiskeri, Tekstil

Otto N. Witt

Den kineniske tusch.

Tekstil

Jørgen Brunchorst; Otto N. Witt; Otto Lehmann; Hugo Toeppen

Naturen. Nr. 5, Mai 1891, 15de. Aargang

Botanikk, Meteorologi, Kjemi, Mineralogi, Tekstil

Otto N. Witt

Det antike purpur.

Kjemi, Tekstil

Haakon Haraldsen

Kunstige tekstfibre

Kjemi, Tekstil