Samfærdsel 1

Samlinger knyttet til Samfærdsel

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0777-L
  • ubb-ms-1917-H-5

Christian Magnus Falsen

Udkast til en Lov angaaende Veivæsenet i Norge

Strafferett, Norge, Norske Lov, Straffelov, Forbrydelser, Domstole, Veier, Samfærdsel