Træna 1


Iver Ancher Heltzen

Bidrag til en rigtigere Kundskab om Øen Tren, samlet paa en Embedsreise Junii Maaned 1823.

1800-tallet, Træna