Boligfelt 91


Enoch Djupdræt

[Dale i Bruvik]

By- og småsteder, Bolighus, Boligblokk, Boligfelt

Atelier KK

[A/S Den Norske Superfosfatfabrik, Knarrevik ca. 1918]

Kaianlegg, Lasteskip, Boligfelt, Gjødningsstoffer, Kunstgjødsel-fabrikk, Sildoljefabrikker, Sildeoljefabrikk

Atelier KK

[Boligområde ved A/S Den Norske Superfosfatfabrik, Knarrevik ca. 1918]

Inngangsparti, Bolighus, Fjord, Tak, Boligfelt, Gjødningsstoffer, Kunstgjødsel-fabrikk

Atelier KK

[Fabrikkområdet ved A/S Den Norske Superfosfatfabrik, Knarrevik ca. 1918]

Bolighus, Valmtak, Brakker, Rørgate, Boligfelt, Gjødningsstoffer, Kunstgjødsel-fabrikk

Atelier KK

[Fabrikkområdet til A/S Den Norske Superfosfatfabrik, Knarrevik ca 1918]

Kaianlegg, Lasteskip, Boligfelt, Gjødningsstoffer, Kunstgjødsel-fabrikk, Sildoljefabrikker, Sildeoljefabrikk

Atelier KK

[Arbeiderboliger på Vaksdal ca. 1923]

Bolighus, Mølle, Telefonstolpe, Boligfelt, Møllebruk - Kontorer -

Atelier KK

[Arbeiderboliger på Vaksdal ca. 1923]

Bolighus, Mølle, Telefonstolpe, Boligfelt, Møllebruk - Kontorer -

Atelier KK

Knarrevik pr. Bergen (Den Norske Superfosfatfabriks arbeiderbolig)

Vei, Bolighus, Telefonstolpe, Boligfelt, Gjødningsstoffer, Kunstgjødsel-fabrikk

Atelier KK

[A/S Den Norske Superfosfatfabriks arbeiderboliger]

Bolighus, Boligfelt, Gjødningsstoffer, Kunstgjødsel-fabrikk

Atelier KK

[Parti fra Knarrevik. Arbeiderboliger]

Bolighus, Brakker, Boligfelt, Gjødningsstoffer, Kunstgjødsel-fabrikk

Atelier KK

[Parti fra Knarrevik. Den norske superfosfatfabrik]

Kaianlegg, Dampskip, Skorstein, Havnesilo, Boligfelt, Gjødningsstoffer, Kunstgjødsel-fabrikk

Atelier KK

[A/S Den Norske Superfosfatfabrik, Knarrevik 1916]

Kaianlegg, Dampskip, Skorstein, Havnesilo, Boligfelt, Gjødningsstoffer, Kunstgjødsel-fabrikk, Sildoljefabrikker, Sildeoljefabrikk

Atelier KK

[Parti fra Knarrevik. Arbeiderboliger]

Bolighus, Telefonstolpe, Boligfelt, Gjødningsstoffer, Kunstgjødsel-fabrikk

Atelier KK

Selvbyggerkolonien paa Nymark

Arkitekt, Eksteriør, Rekkehus, Boligfelt, Arkitekter

Atelier KK

Nymark. Fugleperspektiv av Store Gaarden

Arkitekt, Eksteriør, Rekkehus, Boligfelt, Arkitekter

Atelier KK

[Modell av selvbyggerkolonien på Nymark]

Arkitekt, Modell, Boligfelt, Arkitekter

Atelier KK

[Parti fra selvbyggerkolonien på Nymark]

Oversiktsbilde, Fjell, Bolighus, Arkitekt, Vann, Idrettsbane, Rekkehus, Boligfelt, Arkitekter

Atelier KK

Selvbyggerkolonien paa Nymark

Arkitekt, Boligfelt, Arkitekter, Situasjonsplan

Atelier KK

[Modell av selvbyggerkolonien på Nymark]

Arkitekt, Modell, Boligfelt, Arkitekter

Atelier KK

Nymark. Fugleperspektiv av Store Gaarden.

Arkitekt, Eksteriør, Rekkehus, Boligfelt, Arkitekter

Atelier KK

[Parti fra selvbyggerkolonien på Nymark, oversiktsbilde.]

Oversiktsbilde, Fjell, Bolighus, Arkitekt, Vann, Idrettsbane, Rekkehus, Boligfelt, Arkitekter

Atelier KK

[Parti fra selvbyggerkolonien på Nymark]

Vei, Arkitekt, Byggeplass, Rekkehus, Boligfelt, Arkitekter

Atelier KK

[Parti fra selvbyggerkolonien på Nymark]

Vei, Arkitekt, Byggeplass, Rekkehus, Boligfelt, Arkitekter

Atelier KK

[Parti fra selvbyggerkolonien på Nymark]

Oversiktsbilde, Arkitekt, Vann, Rekkehus, Boligfelt, Arkitekter

Atelier KK

[Selvbyggerkolonien på Nymark, byggeplass]

Arkitekt, Byggeplass, Rekkehus, Boligfelt, Arkitekter

Atelier KK

[Parti av boligområde. Selvbyggerkolonien på Nymark]

Mann, Gate, Arkitekt, Byggeplass, Telefonstolpe, Rekkehus, Boligfelt, Arkitekter

Atelier KK

[Parti av boligområde. Selvbyggerkolonien på Nymark]

Mann, Gate, Arkitekt, Byggeplass, Telefonstolpe, Rekkehus, Boligfelt, Arkitekter

Atelier KK

[Parti fra boligområde. Selvbyggerkolonien på Nymark]

Arkitekt, Vann, Rekkehus, Boligfelt, Arkitekter

Atelier KK

[Parti fra boligområde. Selvbyggerkolonien i Nyhavn]

Vei, Bolighus, Arkitekt, Telefonstolpe, Kolonialforretning, Boligfelt, Arkitekter

Atelier KK

[Parti fra boligområde. Selvbyggerhus i Nyhavn]

Mann, Barn, Vei, Bolighus, Arkitekt, Boligfelt, Arkitekter

Atelier KK

[Bolighus, Nyhavn]

Barn, Inngangsparti, Bolighus, Boligfelt, Arkitekter

Atelier KK

[Bolighus, Nyhavn]

Bolighus, Ark, Telefonstolpe, Boligfelt, Arkitekter

Atelier KK

[Parti fra boligområde, Nyhavn]

Mann, Barn, Vei, Bolighus, Telefonstolpe, Boligfelt, Arkitekter

Atelier KK

[Bolighus, Nyhavn]

Vindu, Bolighus, Ark, Boligfelt, Arkitekter

Atelier KK

[Parti fra boligområde, Nyhavn]

Bolighus, Robåt, Skog, Vik, Boligfelt

Atelier KK

[Parti fra boligområde, Nyhavn]

Vei, Bolighus, Telefonstolpe, Boligfelt

Atelier KK

[Boligfelt, Nyhavn]

Vei, Bolighus, Ark, Telefonstolpe, Boligfelt

Atelier KK

[Boliger under bygging på Nymark]

Mann, Hestekjerre, Arkitekt, Byggeplass, Grunnmur, Rekkehus, Boligfelt, Arkitekter

Atelier KK

[Bolighus under bygging. Nymark]

Mann, Fjell, Arkitekt, Sykehus, Byggeplass, Forskaling, Boligfelt, Arkitekter

Atelier KK

[Parti fra selvbyggerkolonien på Nymark]

Snø, Arkitekt, Rekkehus, Boligfelt, Arkitekter

Atelier KK

[Parti fra boligområde, selvbyggerkolonien på Nymark]

Tre, Arkitekt, Skur, Stillas, Rekkehus, Boligfelt, Arkitekter

Atelier KK

[Parti fra boligområde, Nyhavn]

Bolighus, Ark, Telefonstolpe, Boligfelt

Atelier KK

[Parti fra boligområde. Selvbyggerboliger i Nyhavn]

Vei, Bolighus, Telefonstolpe, Kolonialforretning, Boligfelt

Atelier KK

[Selvbyggerhus i Nyhavn]

Vei, Bolighus, Ark, Telefonstolpe, Boligfelt

Atelier KK

[Boligområde på Solbakken]

Bolighus, Balkong, Ark, Telefonstolpe, Boligfelt

Atelier KK

[Boligområde Øyjorde/Solbakken]

Fjell, Bolighus, Balkong, Ark, Karnapp, Boligfelt

Atelier KK

[Tegning av selvbyggerkolonien på Nymark]

1925-11-28

Tegning, Boligfelt, Situasjonsplan

Atelier KK

[Rekkehus i Fridalsveien og Roald Amundsens vei.]

1927-03-16

Vei, Fjell, Arkitekt, Telefonstolpe, Rekkehus, Boligfelt, Arkitekter

Atelier KK

[Boligfelt, Dale]

1928-11-12

Hage, Vei, Bolighus, Tog, Boligfelt

Atelier KK

[Boligfelt, Dale]

1928-11-12

Hage, Vei, Bolighus, Boligfelt