Tak 52


Lauritz Johan Bekker Larsen

[Utsikt fra Sydne mot Krohnengen]

Trehusbebyggelse by, Tak

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Utsikt mot Nykirken og Bergenhus]

Oversiktsbilde, Kirke, Tak

Ukjent

[Brannskadet hus i Strandgaten?]

Bolighus, Trehusbebyggelse by, Skorstein, Tak, Branntomt

Ukjent

[Nordnes]

Sjøbod, Trehusbebyggelse by, Skorstein, Tak

Færøyvik

Eksplosjonen i Bergen 20.04.1944

1944-04-20

Kirke, Tak

Astrid Monssen

Hos Syversen paa Malvik.

Barn, Trebygning, Mann, Kvinne, Gruppe, Katt, Dør, Tak, Kjole, Kurvstol, Takrenne, Huske

[Branntomt på Bryggen]

Oversiktsbilde, Gate, Tak

[Vågen]

Oversiktsbilde, By- og småsteder, Tak

[Brannen på Bryggen 1955]

1955-07-04

Brann, Tak

Ukjent

[Fra eksplosjonsulykken 1944]

1944-04-20

Husruin, Tak, Ruiner

Leif Larsen

[Mot Teateret og Kalmarhuset]

Oversiktsbilde, By- og småsteder, Tak

Anders Beer Wilse

[Utsikt fra tårnet på Grand hotell mot Trefoldighetskirken]

Oversiktsbilde, Skorstein, Tak

K. Nyblin

[Interiør Haakonshallen]

Interiør, Tak, Hall, Peis

Ingebrigt Lunde

Bergen

Oversiktsbilde, By- og småsteder, Kirke, Tak

Knud Knudsen

Parti af Skien.

Gate, Kirke, Forretningsgård, Tak

Atelier KK

[Måseskjæret. Sandviken]

Vindu, Inngangsparti, Lyststed, Tak

Atelier KK

[Lyststedet Lille Kalfaret]

Vindu, Arkitekt, Portal, Lyststed, Tak, Arkitekter

Atelier KK

[Lyststedet Lille Kalfaret]

Vindu, Arkitekt, Ark, Portal, Lyststed, Tak, Arkitekter

Atelier KK

[Lille Kalfaret]

Vindu, Arkitekt, Portal, Lyststed, Tak, Arkitekter

Atelier KK

[Kalfarveien 48]

Arkitekt, Gatelys, Portal, Murbolig, Tak, Arkitekter

Atelier KK

[Lille Kalfaret]

Vindu, Arkitekt, Ark, Portal, Lyststed, Tak, Arkitekter

Atelier KK

[Eksteriør, bolighus]

Vindu, Inngangsparti, Flaggstang, Ark, Murbolig, Tak, Veranda

Atelier KK

[A/S Den Norske Superfosfatfabrikk, Knarrevik ca. 1918]

Bolighus, Tak, Fjord, Kontor, Gjødningsstoffer, Kunstgjødsel-fabrikk

Atelier KK

[Boligområde ved A/S Den Norske Superfosfatfabrik, Knarrevik ca. 1918]

Inngangsparti, Bolighus, Tak, Fjord, Boligfelt, Gjødningsstoffer, Kunstgjødsel-fabrikk

Atelier KK

Admiminstrasjonsbygget til A/S Den Norske Superfosfatfabrik, Knarrevik ca. 1918

Vindu, Inngangsparti, Ark, Tak, Kontor, Rørgate, Gjødningsstoffer, Kunstgjødsel-fabrikk

Atelier KK

[Haugeveien 40]

Vindu, Inngangsparti, Bolighus, Tregjerde, Ark, Reperbane, Fuglekasse, Tak, Repslagere

Atelier KK

[Haugeveien 40]

Vindu, Bolighus, Tregjerde, Ark, Portal, Tak, Arkvindu

Atelier KK

[Villa "Storhaugen", Paradis]

Vei, Arkitekt, Portal, Skorstein, Tak, Villa, Karnapp, Arkitekter

Atelier KK

[Villa "Storhaugen", Paradis]

Arkitekt, Portal, Tak, Villa, Karnapp, Arkitekter, Loggia

Atelier KK

[Øvre Kalfarlien 27]

Inngangsparti, Arkitekt, Gatelys, Ark, Skorstein, Steinhelle, Tak, Villa, Arkitekter

Atelier KK

["Clementsgaard", Kronstad]

Vindu, Arkitekt, Ark, Portal, Garasje, Tak, Villa, Gårdsrom, Karnapp, Arkitekter

Atelier KK

["Hopsborg", Hop]

Hage, Arkitekt, Port, Steinmur, Ark, Tak, Villa, Arkitekter

Atelier KK

[Oversiktsbilde. Bryggen med Skansen og Fløibanen i bakgrunnen.]

Oversiktsbilde, Bolighus, Forretningsgård, Tårn, Tak, Klokketårn

Atelier KK

[Interiør fra jernbanestasjonen i Bergen. Mange takdetaljer]

Arkitekt, Søyler, Klokke/ur, Jernbaneskinner, Tak, Jernbanestasjon, Perrong, Arkitekter

Atelier KK

[Interiør fra jernbanestasjonen i Bergen. Mange takdetaljer]

Arkitekt, Søyler, Klokke/ur, Jernbaneskinner, Tak, Jernbanestasjon, Perrong, Arkitekter

Atelier KK

[Brannen i Haakonsgaten 13.3.1926. Hustak med brannmenn]

1926-03-13

Brann, Murbolig, Tak, Brannmann

Atelier K. Knudsen

[Utsikt fra Hotel Rosenkrantz, mot takene på Bryggen og Mariakirken]

1928-11-06

Vindu, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Kirke, Tak, Vindeark, Hoteller

Atelier KK

[Brann på Nøstet 16. mai 1930]

Oversiktsbilde, Brann, Skorstein, Tak

Atelier KK

[Fra Nøstebrannen 16. mai 1930]

1930-05-16

Oversiktsbilde, Brann, Tak

K. Knudsen & Co.

[Takarbeide]

Mann, Arbeider, Skorstein, Tak

Knud Knudsen

[Uten tittel]

Oversiktsbilde, Trehusbebyggelse by, Forretningsgård, Tak

Knud Knudsen

[Bergenhus]

Oversiktsbilde, By- og småsteder, Tak

Norvin Reklamefoto

Olsen, T. Kjelstrup

1951-12-13

By- og småsteder, Tak, Speilfabrikk

Norvin Reklamefoto

Røde Kors

1956-08-23

Steinmur, Murhus, Eksteriør, Tak

Rolf Norvin

[Takstein blåst av takene på bryggen etter eksplosjonsulykken 20.04.1944]

1944-04-20

Oversiktsbilde, Tak

Rolf Norvin

[Takene på Bryggen mot Nordnes etter eksplosjonsulykken.]

1944-04-20

Tak

Rolf Norvin

1944-04-20

Tak

Rolf Norvin

[Bryggen med Mariakirken i bakgrunnen.]

1944-04-20

Tak

Rolf Norvin

[Takene på Bryggen etter eksplosjonsulykken.]

1944-04-20

Tak

Ralph L. Wilson

Utsikt fra Fredriksberg over Nøstebugten

Oversiktsbilde, By- og småsteder, Fabrikk, Skorstein, Tak, Pipe