Botanikk 499


Thorvald Selmer

Hans Kampstrup paa Botanisering

Botanikk, Student, Flaske, Dress, Bowlerhatt

Thorvald Selmer

Fra Hop, Ask. Paa Botanisering

Mann, Botanikk, Student, Dress, Bok, Pipe, Sigar

Ukjent

[Portrett av Rolf Nordhagen]

Botanikk, Professor, Briller, Portrett

Iver Ancher Heltzen

Førsøg til Helgelands Flora efter Rafn’s, Funkes, Hornemans, Strøms og Bomares Værker, del 1

Botanikk, 1800-tallet, Blomster, Planter, Helgelands flora

Iver Ancher Heltzen

Førsøg til Helgelands Flora efter Rafn’s, Funkes, Hornemans, Strøms og Bomares Værker, del 2

Botanikk, 1800-tallet, Blomster, Planter, Helgelands flora

Iver Ancher Heltzen

Førsøg til Helgelands Flora efter Rafn’s, Funkes, Hornemans, Strøms og Bomares Værker, del 3

Botanikk, 1800-tallet, Blomster, Planter, Helgelands flora

Iver Ancher Heltzen

Førsøg til Helgelands Flora efter Rafn’s, Funkes, Hornemans, Strøms og Bomares Værker, del 4

Botanikk, 1800-tallet, Blomster, Planter, Helgelands flora

Iver Ancher Heltzen

Nomenclator til Helgelands Flora, Mammalia, Ornithologie, Amphibier og Icthyologie.

Botanikk, 1800-tallet, Ornitologi, Fisk, Amfibier, Blomster, Planter, Helgelands flora

Iver Ancher Heltzen

Practisk Anvendelse af Helgelands Flora

Medisin, Botanikk, 1800-tallet, Blomster, Planter, Helgelands flora

Martin Hendriksen Vahl; Carl von Linné

[Prælectiones privatissimæ]

1770

Botanikk, Zoologi, Vitenskapshistorie, Entomologi, Brev, Botanik, 1700-tallet, Sverrige vedk., Forelesninger

S. Thele

Planterne i Aaensire og Omegn

1917-04-18

Botanikk, Botanik

Johan Erhard Areschoug

Brev fra Johan Erhard Areschoug til Daniel Cornelius Danielssen

1881-04-03

Botanikk, Bergens museum

Johan Erhard Areschoug

Brev fra Johan Erhard Areschoug til Daniel Cornelius Danielssen

1881-05-23

Botanikk, Bergens museum

Hans Henrik Reusch; Johan Nordal Fischer Wille; Robert Collett

Naturen. Nr. 4, April 1877, 1. årgang

Geologi, Botanikk, Zoologi

Hans Henrik Reusch; Theodor Kjerulf; George Poulett Scrope; F. C. Schübeler

Naturen. Nr. 8, August 1877, 1. årgang

Naturvitenskap, Geologi, Botanikk

F. C. Schübeler

Hasselbusken

Botanikk

Hans Henrik Reusch; F. C. Schübeler; Thomas Christian Thomassen

Naturen. Nr. 9, September 1877, 1. årgang

Botanikk, Havforskning, Naturvidenskabelige optegnelser

F. C. Schübeler

Hasselbusken

Botanikk

Hans Henrik Reusch; Theodor Kjerulf; F. C. Schübeler; Hans Geelmuyden; Robert Collett

Naturen. Nr. 1, Januar 1878, 2. årgang

Geologi, Paleontologi, Botanikk, Astronomi

F. C. Schübeler

Europæiske Culturplanter i de varme Lande

Botanikk

Hans Henrik Reusch; Hans Geelmuyden; Arthur Frederik Feddersen; Axel Gudbrand Blytt

Naturen. Nr. 3, Mars 1878, 2. årgang

Geologi, Botanikk, Astronomi, Ornitologi

Ukjent

Nye Iagttagelser om Lavarternes Udvikling

Botanikk

Hans Henrik Reusch; Jacob Worm-Müller; Otto Wilhelm Thomé

Naturen. Nr. 7, Juli 1878, 2. årgang

Geologi, Botanikk, Næringsmidler

Otto Wilhelm Thomé

Fjeldplanternes Opvaagnen om Vaaren

Botanikk

Hans Henrik Reusch; F. C. Schübeler; Jacob Bøckmann Barth; Karl Hesselberg; John Tyndall

Naturen. Nr. 8-9, August - September 1878, 2. årgang

Medisin, Botanikk, Meteorologi, Ornitologi, Zoologi

F. C. Schübeler

En mærkelig Forplantelsesmaade hos Granen

Botanikk

Hans Henrik Reusch; F. C. Schübeler; F. Arentz

Naturen. Nr. 6, Juni 1879, 3. årgang

Botanikk, Fysikk

Ukjent

Profesor Schübeler's Studier over Klimatets Indflydelse paa Plantelivet

Botanikk

Hans Henrik Reusch; Thomas Christian Thomassen; F. Arentz; Johan Nordal Fischer Wille

Naturen. Nr. 7, Juli 1879, 3. årgang

Geologi, Botanikk, Fysikk, Zoologi, Geofysikk

Johan Nordal Fischer Wille

Violsten

Botanikk

Hans Henrik Reusch; Sophus Tromholt; F. C. Schübeler; Alfred Brehm; Dietrichson; Jacob Stenersen Worm-Müller

Naturen. Nr. 8-9, August - September 1879, 3. årgang

Botanikk, Astronomi, Ornitologi, Geografi

Ukjent

Professor Schübeler's Studier over Klimatets Indflydelse paa Plantelivet

Botanikk

Hans Henrik Reusch; Sophus Tromholt; F. Arentz; Benjamin Ward Richardson

Naturen. Nr. 12, Desember 1879, 3. årgang

Botanikk, Astronomi, Fysikk, Fysiologi

Ukjent

Pisangen

Botanikk

Hans Henrik Reusch; Gerhard Armauer Hansen

Naturen. Nr. 1, Januar 1880, 4. årgang

Botanikk, Astronomi, Zoologi, Fysiologi

Ukjent

Lysende Kjød

Botanikk

Hans Henrik Reusch; F. C. Schübeler; Gerhard Armauer Hansen; F. Arentz

Naturen. Nr. 5, Mai 1880, 4. årgang

Botanikk, Zoologi, Fysiologi

F. C. Schübeler

Olietræet.

Botanikk

Hans Henrik Reusch; Sophus Tromholt; F. Arentz

Naturen. Nr. 7, Juli 1880, 4. årgang

Botanikk, Astronomi, Fysikk

Jørgen Brunchorst

Vanillen.

Botanikk

Carl Frederik Krafft; F. Arentz; Johan Nordal Fischer Wille; Dietrichson; S. Henrichsen; Sophus Septimus Henrichsen; Hercules Tornøe

Naturen. Nr. 4, April 1881, 5te. Aargang

Botanikk, Fysikk, Kjemi

Johan Nordal Fischer Wille

Blomsternes Beskyttelsesmidler mod ubudne Gjæster

Botanikk

Carl Frederik Krafft; Axel Severin Steen; Hercules Tornøe; H.O. Jensen; Axel Gudbrand Blytt; Jean-Charles Houzeau

Naturen. Nr. 5, Mai 1881, 5te. Aargang

Botanikk, Astronomi, Meteorologi, Kjemi

Axel Gudbrand Blytt

Theori om Indvandringen af Norges Flora under vexlende tørre og fugtige Tider

Botanikk

Carl Frederik Krafft; Axel Severin Steen; Georg Ossian Sars; H.O. Jensen; Axel Gudbrand Blytt

Naturen. Nr. 6, Juni 1881, 5te. Aargang

Botanikk, Meteorologi, Marinbiologi, Kjemi

Axel Gudbrand Blytt

Theori om Indvandringen af Norges Flora under vexlende tørre og fugtige Tider

Botanikk

Jørgen Brunchorst; Hans Henrik Reusch; Carl Frederik Krafft; Thomas Christian Thomassen

Naturen. Nr. 7, Juli 1881, 5te. Aargang

Geologi, Botanikk

Jørgen Brunchorst

Charles Darwin: Planternes Bevægelsesevne

Botanikk