Det dramatiske Selskab 39


Lover for Det Dramatiske Selskab, 1820

1800-tallet, Bergen, Det Norske teater, Teater, Det dramatiske Selskab

Utnevnelse til ekstraordinært medlem av Det Dramatiske Selskab.

1822-10-12

1800-tallet, Bergen, Det Norske teater, Teater, Det dramatiske Selskab, Utnevnelse

Skrivelse fra Det Dramatiske Selskab.

1822-10-23

1800-tallet, Bergen, Det Norske teater, Teater, Det dramatiske Selskab, Skrivelse

Skrivelse fra Mgistraten ang. fritagelse for stilling som borgerrepresentant.

1832-01-31

1800-tallet, Bergen, Det Norske teater, Teater, Det dramatiske Selskab

Love for Det Forenede Dramatiske Selskab i Bergen, oprettet den 27. juli 1785.

1800-tallet, Bergen, Det Norske teater, Teater, Det dramatiske Selskab, Love, Det Forenede Dramatiske Selskab

Love for Det Dramatiske Selskab i Bergen ... af 9. marts 1867.

1800-tallet, Bergen, Det Norske teater, Teater, Det dramatiske Selskab, Love, Det Forenede Dramatiske Selskab

Tilskuerpladsene i Bergen Teater

1800-tallet, Bergen, Det Norske teater, Teater, Det dramatiske Selskab

Fortegnelse over selskapets bibliotek.

1831-10-16

1800-tallet, Bergen, Det Norske teater, Teater, Det dramatiske Selskab, Bibliotek

Fortegnelse over selskapets bibliotek.

1800-tallet, Bergen, Det Norske teater, Teater, Det dramatiske Selskab, Bibliotek

1873-04-01

1800-tallet, Bergen, Det Norske teater, Teater, Det dramatiske Selskab, Medlemsliste

1800-tallet, Bergen, Det Norske teater, Teater, Det dramatiske Selskab, Medlemsliste

1868-03-31

1800-tallet, Bergen, Det Norske teater, Teater, Det dramatiske Selskab, Medlemsliste

1800-tallet, Bergen, Det Norske teater, Teater, Det dramatiske Selskab, Medlemsliste

Div. Brev u.å.

1800-tallet, Bergen, Det Norske teater, Teater, Det dramatiske Selskab

Div. Brev u.å.

1800-tallet, Bergen, Det Norske teater, Teater, Det dramatiske Selskab

Div. En alfabetisk oversikt

1800-tallet, Bergen, Det Norske teater, Teater, Det dramatiske Selskab

Gamle utlånsbeviser fra ca. 1820-1850, Kontrakter angående leie av bygningen.

1800-tallet, Bergen, Det Norske teater, Teater, Det dramatiske Selskab

Utlånsbevis

1832-03-09

1800-tallet, Bergen, Det Norske teater, Teater, Det dramatiske Selskab

Utlånsbevis

1832-03-14

1800-tallet, Bergen, Det Norske teater, Teater, Det dramatiske Selskab

Utlånsbevis

1800-tallet, Bergen, Det Norske teater, Teater, Det dramatiske Selskab

Utlånsbevis

1800-tallet, Bergen, Det Norske teater, Teater, Det dramatiske Selskab

Utlånsbevis

1800-tallet, Bergen, Det Norske teater, Teater, Det dramatiske Selskab

Utlånsbevis

1831-09-30

1800-tallet, Bergen, Det Norske teater, Teater, Det dramatiske Selskab

Utlånsbevis

1832-04-02

1800-tallet, Bergen, Det Norske teater, Teater, Det dramatiske Selskab

Utlånsbevis

1800-tallet, Bergen, Det Norske teater, Teater, Det dramatiske Selskab

Utlånsbevis

1800-tallet, Bergen, Det Norske teater, Teater, Det dramatiske Selskab

Utlånsbevis

1800-tallet, Bergen, Det Norske teater, Teater, Det dramatiske Selskab

Utlånsbevis

1832-04-18

1800-tallet, Bergen, Det Norske teater, Teater, Det dramatiske Selskab

Utlånsbevis

1832-06-29

1800-tallet, Bergen, Det Norske teater, Teater, Det dramatiske Selskab

Utlånsbevis

1833-04-09

1800-tallet, Bergen, Det Norske teater, Teater, Det dramatiske Selskab

Utlånsbevis

1800-tallet, Bergen, Det Norske teater, Teater, Det dramatiske Selskab

Utlånsbevis

1832-11-16

1800-tallet, Bergen, Det Norske teater, Teater, Det dramatiske Selskab

Utlånsbevis

1800-tallet, Bergen, Det Norske teater, Teater, Det dramatiske Selskab

Kontrakt

1871-10-14

1800-tallet, Bergen, Det Norske teater, Teater, Det dramatiske Selskab, Leiekontrakt

Kontrakt

1871-11-09

1800-tallet, Bergen, Det Norske teater, Teater, Det dramatiske Selskab, Leiekontrakt

Kontrakt

1872-12-23

1800-tallet, Bergen, Det Norske teater, Teater, Det dramatiske Selskab, Leiekontrakt

Tryksaker som: Love for Det dramatiske Selskab 1820. - Love for Det dramatiskeSelskab 1867. - Aktiebrever, leiekontrakter, gamle billetter m. m.

1800-tallet, Bergen, Det Norske teater, Teater, Det dramatiske Selskab, Love, Biletter, Leiekontrakt, Aksjebrev

No. 5. Det dramatiske Selskabs Representantskabs journalsaker 1890 - 1906.

1800-tallet, Bergen, Det Norske teater, Teater, Det dramatiske Selskab, 1900-tallet