Dronning 60


K. Nyblin

Norges dronning

Studioportrett, Postkort, Kvinneportrett, Bunad, Hardangerbunad, Hardangerskaut, Dronning

Ukjent

Den Norske Kongefamilies afrejse fra København

Skip, Konge, Kongefamilie, Militæruniform, Barnepike, Marinegast, Yrkesklær, Dronning, Matros, Kronprins

Den norske Kongefamilie

1905-12-09

Interiør og innredning, Postkort, Konge, Dronning, Kronprins

K. Knudsen & Co.

Kongen og Dronningen kjører bort etter Grunnstensnedleggelsen

1906-07-25

Konge, Lykt, Skysskar, vognmann, kusk, Landauer, Dronning

Kongefamiliens besøg i Bergen, Modtagelsen i Æresporten

Konge, Dronning

Olaf Andreas Svanøe

Fra Kongebesøget i Bergen 1906

Folkemengde, Flagg, Konge, Paraply, Regn, Dronning

Dronning

Alt for Norge

Konge, Dronning, Kronprins

Severin Worm-Petersen

Kong Haakon aflægger Ed til Norges Forfatning i Storthinget den 27. Novbr. 1905

1905-11-27

Konge, Dronning, Nasjonalforsamling

Ukjent

Fra Kong Haakon VIIs kroningsreise. Afreise fra Kristiania

Folkemengde, Postkort, Konge, Dronning, Kronprins

John Fredrikson`s Eftf.

1905-11-28

Postkort, Konge, Dronning

Severin Worm-Petersen

1905-11-26

Postkort, Konge, Kirke, Prost, Dronning

Karl Anderson

Dronning Maud

Postkort, Kvinneportrett, Dronning

Ant. J. Karlsen

[Dronning Maud]

Postkort, Kvinneportrett, Dronning

Dronning Maud

Postkort, Kvinneportrett, Dronning

[Dronning Maud]

Postkort, Kvinneportrett, Dronning

[Kongefamilien]

Postkort, Gutt, Konge, Portrett, Dronning, Kronprins

Kroningen i Trondhjem 1906

Postkort, Katedral, Konge, Domkirke, Portrett, Dronning

Anders Beer Wilse

Alt for Norge

Postkort, Konge, Slottsbygning, Portrett, Dronning

Alt for Norge

Postkort, Konge, Portrett, Dronning

Til minde om kroningen 22.juni 1906

Postkort, Konge, Portrett, Dronning

1906

Postkort, Konge, Portrett, Dronning

[Kongeparet]

Postkort, Konge, Portrett, Dronning

Ant. J. Karlsen

[Kongeparet]

Postkort, Konge, Portrett, Dronning

E.A. Christiania Schjørn

[Kongeparet og Nidarosdomen]

Postkort, Katedral, Konge, Portrett, Dronning

Ant. J. Karlsen

[Alt for Norge]

Postkort, Katedral, Konge, Portrett, Dronning

[HM 22de juni 1906]

Postkort, Konge, Portrett, Dronning

[Kongeparet og Nidarosdomen]

Postkort, Katedral, Konge, Portrett, Dronning

[Kongefamilien]

Postkort, Gutt, Konge, Portrett, Dronning, Kronprins

[Kongefamilien]

Postkort, Gutt, Konge, Portrett, Dronning, Kronprins

KongHaakon VII og Dronning Maud

Postkort, Konge, Portrett, Dronning

Dronning Maud

Postkort, Portrett, Dronning

Kroningsreisen. Fra Ringebu.

Folkemengde, Postkort, Konge, Dronning

Fra Kongeparrets Kroningsreise: Lillehammer

Folkemengde, Postkort, Konge, Dronning

Fra Kongeparrets Kroningsreise: Otta, Gudbrandsdalen

Folkemengde, Postkort, Konge, Dronning

Fra Kongeparrets Kroningsreise: Ankomst til Otta Station

Folkemengde, Postkort, Konge, Jernbanestasjon, Dronning

Fra Kongeparrets Kroningsreise: Otta, Gudbrandsdalen

Folkemengde, Postkort, Konge, Dronning, Prins

Fra Kongeparrets Kroningsreise: Holaker, Gudbrandsdalen

Folkemengde, Postkort, Konge, Dronning, Prins

Fra Kongeparrets Kroningsreise: Holaker, Gudbrandsdalen

Folkemengde, Postkort, Flagg, Konge, Flaggstang, Vogn, Dronning

Fra Kongeparrets Kroningsreise: Brændhaugen, Gudbrandsdalen

Folkemengde, Postkort, Flagg, Konge, Flaggstang, Vogn, Dronning

Fra Kroningen 1906: Fra Indtoget, Trondhjem

Postkort, Konge, Dronning, Prins

Fra Kroningen 1906: Overheim, Romsdalen

Postkort, Konge, Dronning, Prins

De kgl. forlader Raadhuset.

Folkemengde, Postkort, Hest, Konge, Vogn, Dronning

Ukjent

[Kong Haakon og dronning Maud går i land fra Englandsbåten]

Skip, Konge, Passasjer, Paraply, Dronning

Coronation Ceremony, Showing the King and Queen In Royal Robes and Crowns, June 22, 1906, Trondheim,

1906-06-22

Gruppe, Konge, Dronning, Kroningsseremoni

Louis Anton Jacobsen

Kongefamilien paa fløien 24/07.06

1906-07-24

Konge, Militæruniform, Paraply, Yrkesklær, Kåpe, Barn og foreldre, Dronning, Kronprins

Kongefamilien Kjörer gjenem byen

1906-07-25

Folkemengde, Konge, Dronning

Kongeparet kjører gjennem Sandviken

Folkemengde, Gate, Konge, Dronning

K. Knudsen & Co.

Kongen og Dronningen Kjörer bort efter Grundstenslæggningen

Hestekjøretøy, Konge, Grunnstein, Skysskar, vognmann, kusk, Dronning