Linjegymnastikk 1


Ukjent

Pikernes turnopvisning i Bergen 1928.

Lysbilde, Flagg, Skole, Elev, Turn, Skolejente, Idrettsbane, Linjegymnastikk