Oppfinnelser 2


Jørgen Brunchorst; Fridtjof Nansen; George Romanes

Naturen. Nr. 8, August 1889, 13de. Aargang

Zoologi, Insekter, Polarekspedisjon, Polarforskning, Teknologi, Oppfinnelser, Fiskeri

Ukjent

Grafofonen.

Teknologi, Oppfinnelser