Laugsarkivet 3


Ms 167-170 De bergenske Laugsarkiver

Bergenske laugs-arkiver, Malerlauget i Bergen, Kulturhistorie, Brev, Privilegier vedk., Tegninger (og illustrationer), Juridisk literatur, Søvæsen vedk., Skibsfart vedk., Kobbersmedelauget i Bergen, Eksamenstestimonier, Foreninger og selskaper etc. ang., Bergenske laugs-privilegier, Laugsarkivet, Bergen vedk, Arkiver

Repslagerlauget i Bergen

Repslagerlaugets privilegier 14.08.1753

Bergenske laugs-arkiver, Laugsarkivet

Repslagerlauget i Bergen

Repslagerlauget, Lære-Contract, 1866

1866-05-19

Laugsarkivet, Repslager