Bagasje 4


Ukjent

Sognefjord. Brygger 1903

Kvinne, Kaianlegg, Turisme, Turist, Brygge, Reisekiste, Bagasje

[Nessebybilder ark 12]

Mann, Fotoalbum, Bygninger, Skip, Kirke, Havn, Tegning, Kanon, Skipssalong, Husflid og kunsthåndverk, Bagasje

K. Knudsen & Co.

[Drosje med gasstank på taket]

Personbil, Drosje, Bagasje

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Livet på kaien]

Kaianlegg, Sjøbod, Fjordabåt, Passasjer, Brygge, Reisekiste, Bagasje