Høyspentmast 23


Jørgen Grundtvig-Olsen

Ulvik, Hardanger

1937-08-13

Landskap, Gård, Panorama, Hesje, Høyspentmast

Ingebrigt Lunde

Rørgaten Samnanger

Byggeplass, Rørgate, Kraftstasjon, Høyspentmast

Ingebrigt Lunde

Kontor Totland, Samnanger

Bolighus, Høyspentmast

Ingebrigt Lunde

Froland i Samnanger 1909. Dagfinn Synneve

Bolighus, Høyspentmast

Ingebrigt Lunde

Trondheim

Høyspentmast

Ingebrigt Lunde

Trondheim

Høyspentmast

Ingebrigt Lunde

Trondheim

Høyspentmast

Ingebrigt Lunde

Trondheim

Kraftstasjon, El-, gass- og vannforsyning, Høyspentmast

Atelier KK

[Landskap. Kraftledning fra Herlandsfoss kraftverk]

Fjell, Vann, Høyspentmast, Kraftledning

Atelier KK

[Herlandsfoss kraftverk, Osterøy]

Vindu, Fjell, Kraftstasjon, Høyspentmast

Atelier KK

[Herlandsfoss kraftverk]

Vindu, Valmtak, Kraftstasjon, Høyspentmast, Kraftledning

Atelier KK

[Transformatorstasjon]

Vei, Høyspentmast, Transformatorstasjon

Atelier KK

[Herlandsfoss kraftverk, Osterøy]

Bolighus, Valmtak, Løe, Rørgate, Kraftstasjon, Høyspentmast

Atelier KK

[Solheim sekundærstasjon]

Oversiktsbilde, Fjell, Bolighus, Arkitekt, Offentlige kontorer, Kraftstasjon, Høyspentmast, Arkitekter

Atelier KK

[Ukjent landskap med elektrisitetsmaster. En liten personbil i bakgrunnen]

Snø, Personbil, Telefonstolpe, Høyspentmast, Kraftledning

Atelier KK

[Ukjent landskap med kraftmaster]

Elektrisitetsverk, Offentlige kontorer, Høyspentmast

Atelier KK

[Ukjent landskap med personbil i forgrunnen]

Snø, Personbil, Telefonstolpe, Høyspentmast

Atelier KK

[Ukjent landskap med høyspentmast]

Snø, Høyspentmast

Atelier KK

[Kyst- eller fjordlandskap]

Kyst, Sund, Høyspentmast

Atelier KK

[Dale Kraftstasjon.]

1928-11-01

Inngangsparti, Vindu, Kraftstasjon, Høyspentmast

Atelier KK

[Høyspentmast, Dale]

1928-11-12

Tre, Fjell, Bygd, Høyspentmast

Atelier KK

[Kiosk ved Solheim kirke]

Kirke, Reklame, Tobakkhandel, Reklameskilt, Kiosk, Aviskiosk, Holdeplass, Bussjåfør, Høyspentmast

Widerøe's Flyveselskap A/S

Jordal

1963-06-08

Oversiktsbilde, Flyfoto, Høyspentmast