Teater 212


Ukjent

[Det gamle teater]

Gruppeportrett, Teater, Kino, Lampe, Monter

Gustav Brosing

[17. mai]

1963-05-17

Statue, Teater, 17. mai, Park, Paraply, Murhus, Veske

Ukjent

[Den Nationale Scene]

Bygninger, Teater, Park

Gustav Brosing

Den Nationale Scene

Snø, Vinter, Teater

Norland

Det gamle teater i Bergen

Trebygning, Teater, Murhus

Olaf Andreas Svanøe

[Den Nationale Scene ble bygget i 1909. Arkitekt var Einar Oscar Scou]

Teater, Byggeplass, Murhus, Bygningsarbeider

A.J.K.

Theatergaden med Theatret, Bergen

Gate, Teater, Trikk

K. Knudsen & Co.

Den Nationale Scene, Bergen

Teater

[Det Gamle Teater]

Teater

[Det gamle teater]

Teater

[Det gamle teater]

Mann, Kvinne, Hest, Hestekjerre, Gutt, Teater, Skysskar, vognmann, kusk

Norland

Det gamle teater. Bergen

Gatelys, Teater, Eksteriør

Ukjent

Theateret, Bergen

Mann, Kvinne, Teater, Barnevogn, Ølvogn

Ukjent

Efter Avsløringen av Bjørnsonstatuen 17. mai 1917

1917-05-17

Folkemengde, Flagg, Statue, Teater, Avduking

Hans Nicolaysen Meyer

Bergens nye Teater under Opførelse.

Teater, Stillas

Ukjent

[Den Nationale Scene]

Folkemengde, Hest, Flagg, Hestekjøretøy, Teater, Karjol

Ukjent

Snø, Teater

Olaf Andreas Svanøe

Theatret Bergen

Teater, Kiosk, Eksteriør

Ukjent

[Den Nationale Scene]

Teater

Ukjent

Kalmargaten

Oversiktsbilde, Gate, Teater, Park

Ukjent

[Nygaards Bataljon i teateret]

Teater, Publikum, Buekorpsgutter, Teaterinteriør

Ukjent

Christiania

By- og småsteder, Gate, Teater

Brødr. Larm

David Knudsen. Wiers Jensen. Rasumu Rasmussen. Hans Hedemark i La Boheme

Teater, Skuespiller, Opera, Sanger

Harald Andreas Nielsen

Erindringer fra den første nationale scene

Kabinettfotografi, Teater, Portrett, Musiker, Skuespiller

Ukjent

Herre i hatt ved Teatret

Teater, Mannsklær

Ukjent

[Den Nationale Scene]

Teater

Olaf Andreas Svanøe

[Byggingen av Den National Scene]

Teater, Byggeplass, Stillas

C.A. Erichsen

Bergen. Theateret

Teater, Park

Ukjent

Theateret. Bergen

Gatelys, Teater, Park

[Teaterets inngang etter bombeangrepet på Nordnes.]

1940-06-15

Teater, Granattreff

Otto Sjurson Talle

[Teaterstykke]

Mann, Kvinne, Bunad, Teater, Teaterforestilling

Otto Sjurson Talle

[Teaterstykke]

Mann, Kvinne, Bunad, Teater, Teaterforestilling

Ukjent

Grunnstenen til Theatret nedlegges

1906-07-25

Folkemengde, Hestekjøretøy, Teater

Ukjent

Theatret, Bergen

Postkort, Teater, Barnevogn, Bryggerivogn

Selmer Malvin Norland

Det gamle teater. Bergen

Gatelys, Teater, Eksteriør

Selmer Malvin Norland

Henrik Ibsens og Bj. Björnsons bolig i det gamle teater.

By- og småsteder, Teater

Ukjent

Signe Danning og William Ivarson Gamle Heidelberg

Postkort, Teater, Skuespiller, Teaterforestilling, Scene

Ukjent

Signe Danning og David Knudsen. Gamle Heidelberg

Postkort, Teater, Skuespiller, Teaterforestilling, Scene

Ukjent

Signe Danning og David Knudsen. Gamle Heidelberg

Postkort, Teater, Skuespiller, Teaterforestilling, Scene

Davi Knudsen i skuespillet Brand

Postkort, Teater, Skuespiller, Teaterforestilling, Scene

Bergens Nationale Scene "Naar den ny vin blomstrer" Hrr. Ivarson

Postkort, Teater, Skuespiller, Teaterforestilling, Scene

Franz Blaha

[Engen. Bergenstrikkens siste dag 31.12.1965.]

1965-12-31

Gate, Teater, Tobakkhandel, Personbil, Trikkeskinner, Trikk, Frisør

[Den Nationale Scene]

Teater

Oscar Hansen

[Kvinner forand Den Nationale Sene i Bergen]

Kvinne, By- og småsteder, Bygninger, Teater

Bjørnsonstatuen

1920-10-02

Statue, Teater

Christianias Beatiful Capital Building, Christiania, Norway

Teater, Slottsbygning, Trikk, Storting

Moritz Kaland

KOMEDIEHUSET PAA ENGEN I GASBELYSNING

Kunst, Teater

Det gamle Theater

Gutt, Teater, Trehusbebyggelse by

Carl Bjørn Olsen

[DNS]

Statue, Teater, Brostein