Vårsildfiske 48


Vaarsildefiskere ved Røvær

Fisker, Xylografi, Vårsildfiske

Atelier KK

[Vårsildfisket ved Fedje 1935]

Oversiktsbilde, Fjord, Vårsildfiske

Atelier KK

[Vårsildfisket ved Fedje 1935]

Fiskebåt, Fiske, Sildefiske, Vårsildfiske

Atelier KK

[Vårsildfisket ved Fedje 1935]

Fiskebåt, Fisker, Fjord, Fiske, Fiskegarn, Sildefiske, Sildesteng, Vårsildfiske

Atelier KK

[Vårsildfisket ved Fedje 1935]

Oversiktsbilde, Fiskebåt, Fjord, Fiske, Holme, Sildefiske, Vårsildfiske

Atelier KK

[Vårsildfisket ved Fedje 1935]

Oversiktsbilde, Fiskebåt, Fjord, Havn, Robåt, Fiske, Fiskevær, Sildefiske, Vårsildfiske

Atelier KK

[Vårsildfisket ved Fedje 1935]

Fiskebåt, Fisker, Fjord, Fiske, Tønne, Holme, Fiskegarn, Lossing, Sildefiske, Vårsildfiske

Atelier KK

[Vårsildfisket ved Fedje 1935]

Oversiktsbilde, Fiskebåt, Fisker, Fjord, Havn, Robåt, Fiske, Fiskevær, Sildefiske, Vårsildfiske

Atelier KK

[Vårsildfisket ved Fedje 1935]

Oversiktsbilde, Fiskebåt, Fjord, Robåt, Fiske, Holme, Sildefiske, Vårsildfiske

Atelier KK

[Vårsildfisket ved Fedje 1935]

Fiskebåt, Fisker, Fjord, Robåt, Fiske, Holme, Fiskegarn, Sildefiske, Sildesteng, Vårsildfiske

Atelier KK

[Vårsildfisket ved Fedje 1935]

Fiskebåt, Bygd, Fjord, Havn, Robåt, Fiske, Fiskevær, Sildefiske, Vårsildfiske

Atelier KK

[Vårsildfisket ved Fedje 1935]

Oversiktsbilde, Fiskebåt, Fjord, Havn, Fiske, Sildefiske, Vårsildfiske

Atelier KK

[Vårsildfisket ved Fedje 1935]

Oversiktsbilde, Fiskebåt, Bygd, Fjord, Havn, Fiske, Holme, Fiskevær, Sildefiske, Vårsildfiske

Atelier KK

[Vårsildfisket ved Fedje 1935]

Oversiktsbilde, Fiskebåt, Fisker, Bygd, Fjord, Havn, Robåt, Fiske, Fiskevær, Sildefiske, Vårsildfiske

Atelier KK

[Vårsildfisket ved Fedje 1935]

Fiskebåt, Fisker, Fjord, Fiske, Holme, Fiskegarn, Fiskevær, Sildefiske, Vårsildfiske

Atelier KK

[Vårsildfisket ved Fedje 1935]

Fiskebåt, Fisker, Fisk, Fiske, Tønne, Fiskegarn, Lossing, Sildefiske, Vårsildfiske

Atelier KK

[Vårsildfisket ved Fedje 1935]

Fiskebåt, Fisker, Fisk, Bygd, Fiske, Fiskegarn, Fiskevær, Sildefiske, Vårsildfiske

Atelier KK

[Vårsildfisket ved Fedje 1935]

Barn, Gutt, Fisker, Bygd, Fjord, Robåt, Fiske, Fiskegarn, Fiskevær, Sildefiske, Vårsildfiske

Atelier KK

[Vårsildfisket ved Ferdje 1935]

Fiskebåt, Fisker, Fisk, Bygd, Havn, Fiske, Havnelager, Fiskevær, Sildefiske, Sild, Vårsildfiske

Atelier KK

[Vårsildfisket ved Ferdje 1935]

Fiskebåt, Fisker, Fisk, Bygd, Havn, Fiske, Havnelager, Fiskevær, Sildefiske, Sild, Vårsildfiske

Atelier KK

[Vårsildfisket ved Ferdje 1935]

Oversiktsbilde, Fiskebåt, Bygd, Fjord, Havn, Fiske, Fiskevær, Sildefiske, Vårsildfiske

Atelier KK

[Vårsildfisket ved Ferdje 1935]

Oversiktsbilde, Fiskebåt, Fjord, Robåt, Fiske, Holme, Fiskevær, Sildefiske, Vårsildfiske

Atelier KK

[Vårsildfisket ved Ferdje 1935]

Oversiktsbilde, Fiskebåt, Fisker, Fisk, Bygd, Fjord, Havn, Fiske, Fiskevær, Sildefiske, Landhandel, Vårsildfiske

Atelier KK

[Vårsildfisket ved Ferdje 1935]

Oversiktsbilde, Fiskebåt, Fisker, Fjord, Robåt, Fiske, Holme, Fiskegarn, Sildefiske, Sildesteng, Vårsildfiske

Atelier KK

[Vårsildfisket ved Ferdje 1935]

Oversiktsbilde, Fiskebåt, Fisker, Fjord, Robåt, Fiske, Holme, Fiskegarn, Sildefiske, Sildesteng, Vårsildfiske

Atelier KK

[Vårsildfisket ved Ferdje 1935]

Oversiktsbilde, Fiskebåt, Fisker, Fjord, Robåt, Fiske, Holme, Fiskegarn, Sildefiske, Sildesteng, Vårsildfiske

Atelier KK

[Vårsildfisket ved Ferdje 1935]

Oversiktsbilde, Fiskebåt, Fisker, Fjord, Robåt, Fiske, Holme, Fiskegarn, Sildefiske, Sildesteng, Vårsildfiske

Atelier KK

[Vårsildfisket ved Ferdje 1935]

Oversiktsbilde, Fiskebåt, Bygd, Fjord, Havn, Robåt, Fiske, Fiskevær, Sildefiske, Vårsildfiske

Atelier KK

[Vårsildfisket ved Ferdje 1935]

Oversiktsbilde, Fiskebåt, Bygd, Fjord, Havn, Fiske, Fiskevær, Sildefiske, Vårsildfiske

Atelier KK

[Vårsildfisket ved Ferdje 1935]

Oversiktsbilde, Fiskebåt, Fisker, Fjord, Fiske, Holme, Fiskegarn, Sildefiske, Sildesteng, Vårsildfiske

Atelier KK

[Vårsildfisket ved Ferdje 1935]

Oversiktsbilde, Fiskebåt, Fjord, Havn, Robåt, Fiske, Havnelager, Fiskevær, Sildefiske, Vårsildfiske

Atelier KK

[Vårsildfisket ved Ferdje 1935]

Oversiktsbilde, Fiskebåt, Fjord, Havn, Fiske, Fiskevær, Sildefiske, Vårsildfiske

Atelier KK

[Vårsildfisket ved Ferdje 1935]

Oversiktsbilde, Fiskebåt, Fisker, Fjord, Robåt, Fiske, Holme, Fiskegarn, Sildefiske, Vårsildfiske

Atelier KK

[Vårsildfisket ved Ferdje 1935]

Fiskebåt, Fisker, Fisk, Fiske, Sildefiske, Sild, Vårsildfiske

Atelier KK

3241. Landnotsteng

Oversiktsbilde, Fiskebåt, Fisker, Fjord, Robåt, Fiske, Holme, Fiskegarn, Sildefiske, Sildesteng, Vårsildfiske

Atelier KK

[Vårsildfisket ved Ferdje 1935]

Fiskebåt, Fisker, Fisk, Fiske, Fiskegarn, Sildefiske, Sild, Vårsildfiske

Atelier K. Knudsen

[Fra vårsildfisket ved Haugesund 1900]

Fiskebåt, Fisker, Vårsildfiske

Atelier K. Knudsen

[Vårsildfisket ved Haugesund 1900]

Fiskebåt, Vårsildfiske

Atelier K. Knudsen

[Vårsildfisket ved Haugesund 1900]

Fiskebåt, Vårsildfiske

Atelier K. Knudsen

[Vårsildfisket ved Haugesund 1900]

Fisker, Færing, Not, Vårsildfiske

Atelier K. Knudsen

[Vårsildfiske ved Haugesund 1900]

Fiskebåt, Fisker, Færing, Vårsildfiske

Atelier K. Knudsen

[Vårsildfisket ved Haugesund 1900]

Fiskebåt, Sildefiske, Vårsildfiske

Atelier K. Knudsen

[Vårsildfisket ved Haugesund 1900]

Fisker, Færing, Sildefiske, Sildesteng, Vårsildfiske

Atelier K. Knudsen

[Vårsildfisket ved Haugesund 1900]

Fiskebåt, Sildefiske, Vårsildfiske

Atelier K. Knudsen

[Vårsildfisket ved Haugesund 1900]

Fiskebåt, Fisker, Færing, Not, Sildefiske, Sildesteng, Vårsildfiske

Atelier K. Knudsen

Fra vaarsildefisket ved Haugesund

Fiskebåt, Sildefiske, Vårsildfiske

Atelier K. Knudsen

3238. Fedje

Oversiktsbilde, Fiskebåt, Fjord, Havn, Robåt, Fiske, Havnelager, Fiskevær, Sildefiske, Vårsildfiske

Atelier KK

[Vårsildfisket ved Ferdje 1935]

Oversiktsbilde, Fiskebåt, Fisker, Fjord, Robåt, Fiske, Holme, Fiskegarn, Sildefiske, Sildesteng, Vårsildfiske